Delen
Prinsjesdag 2023: Klimaat, energie en duurzaamheid | HLB Nederland
Menu
Actueel

Prinsjesdag 2023: Klimaat, energie en duurzaamheid

Gepubliceerd op

Op Prinsjesdag 2023 wordt het Belastingplan 2024 gepresenteerd. Net zoals ieder jaar zetten wij de belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij! Hieronder een greep uit de plannen voor het klimaat en verduurzaming.

Prinsjesdag 2023: Klimaat, energie en duurzaamheid

EIA, MIA en VAMIL verlengd

De energie-investeringsaftrek (EIA), maar ook de milieu/investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) voor ondernemers worden met vijf jaar verlengd, tot en met 2028. Vanaf 1 januari 2024 wordt het aftrekpercentage van de EIA 40%.
In 2023 is het aftrekpercentage nog 45,5%. U kunt de energie-investeringsaftrek (EIA) gebruiken als u investeert in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen van minimaal 2.500 euro en maximaal 136 miljoen euro. Zoals zonnepanelen, een warmtepomp of isolatie van uw bedrijfspand.

Subsidies voor de energietransitie

Uit het klimaatfonds wordt 11,8 miljard euro ingezet om bestaande subsidie-instrumenten voort tezetten. Voorbeelden hiervan zijn stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++), versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) en topsector energie (TSE) programma's. Ook worden middelen aangewend voor nieuwe subsidie-instrumenten voor het opschalen van waterstof en grote CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie, zoals het elektrificeren van kraken en groene chemie.

Verduurzamen bedrijfspand of huurwoning

Wilt u investeren in isolatiemaatregelen, dan kunt u in 2024 voor het eerst gebruik maken van de zakelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). De regering wil de regeling daarmee uitbreiden. Daar tegenover staat dat de subsidie niet meer is te gebruiken voor zonnepanelen en windmolens. In 2023 kan dat nog wel.

U kunt ISDE gebruiken voor het verduurzamen van uw bedrijfspand of woningen die u verhuurt. De zakelijke ISDE-subsidie geldt onder meer voor de aanschaf van (hybride) warmtepompen en zonneboilers. Als u zakelijk gebruik maakt van ISDE-subsidie, dan kunt  deze investering niet aanmelden voor Energie-investeringsaftrek (EIA).

Verduurzamen mobiliteit

Duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd met subsidies. Zo is er de SEBA (Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s). Ondernemers kunnen met subsidie overstappen op een elektrische bestelwagen. Het subsidiebedrag is maximaal 5.000 euro per bedrijfsauto. Het totale jaarbudget voor de SEBA in 2023 is 33 miljoen euro. Uw aanvraag kunt u indienen tot 29 december. Overigens loopt in 2023 voor het eerst de subsidieaanvraag voor emissieloze auto’s voor particulieren geen storm.

Koopt of importeert u een personenauto, bestelauto of motor? In 2025 betaalt u meer belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm). De bpm bestaat uit een vast starttarief (vaste voet) en een variabel tarief (afhankelijk van de uitstoot van het voertuig). In 2025 gaat het tarief van de vaste voet omhoog naar ongeveer 600 euro. In 2023 is de vaste voet 400 euro.

Verlaging accijns op brandstof stopt?

De laatste tijd gaan er veel stemmen op om de tijdelijke verlaging van de accijns op brandstof in stand te houden. Een meerderheid van de Tweede Kamer spreekt zich uit tegen het afschaffen van de verlaging, teneinde de koopkracht niet verder terug te laten lopen. De verlaging van de accijns op benzine en andere brandstof is per 1 juli 2023 voor de helft teruggedraaid en de tweede helft zou volgen per 1 januari 2024.

Duurzaamheidsrapportages (CSRD) verplicht voor grote bedrijven 

Vanaf 2024 moeten alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verplicht verslag uitbrengen over duurzaamheidsbeleid en prestaties. Dit is het gevolg van de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD verplicht bedrijven te vertellen over de milieu- en sociale gevolgen van hun activiteiten. Bedrijven moeten deze informatie laten toetsen door een accountant.

Een bedrijf is ‘groot’ als de onderneming aan minimaal 2 van deze eisen voldoet:

  • meer dan € 40 miljoen netto-omzet
  • meer dan € 20 miljoen op de balans
  • 250 of meer werknemers

De verplichte rapportages worden stap voor stap ingevoerd. Middelgrote en kleine bedrijven zijn minimaal tot boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD. Maar zij krijgen wel te maken met eisen van hun CSRD-plichtige klanten of leveranciers. De wijziging gaat naar verwachting in vanaf 2024, voor rapporten die in 2025 worden gepubliceerd.

Het belang van Duurzaamheid, ESG-wetgeving en ESG-reporting nu en in de toekomst is voor HLB Blömer accountants en adviseurs de aanleiding geweest om de samenwerking aan te gaan met het platform Green by Blue. Met behulp van Green by Blue kan HLB Blömer u ondersteunen bij het ontwerp en de implementatie van duurzaamheidsrapportages en kennis opbouwen om dergelijke rapportages in de toekomst ook te kunnen voorzien van assurance.  Lees hier meer over deze samenwerking. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen