Delen
TVL: hoger bedrag, strengere eisen | HLB Nederland
Menu
Actueel

TVL: hoger bedrag, strengere eisen

Gepubliceerd op

Ook de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige TVL zijn dat bij de TVL uit het derde steunpakket het maximum van de vergoeding stijgt naar € 90.000 voor een periode van drie maanden en dat het omzetverlies vanaf januari volgend jaar hoger moet zijn om nog voor de TVL in aanmerking te kunnen komen.

TVL: hoger bedrag, strengere eisen

Drie periodes van drie maanden

De nieuwe TVL uit het derde steunpakket kent drie periodes van drie maanden. Net als bij NOW 3.0 zijn dit de periodes oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. In deze drie periodes kan de tegemoetkoming telkens per periode maximaal € 90.000 bedragen. Dit is € 40.000 meer dan onder de huidige TVL met een maximum van € 50.000.

Groter omzetverlies

In de TVL uit het tweede steunpakket dient het omzetverlies minimaal 30% te bedragen. Voor de nieuwe TVL blijft dit percentage voor de eerste periode van oktober t/m december 2020 gelijk. Voor de daaropvolgende periode, van januari t/m maart 2021, is een minimum omzetverlies vereist van 40%, voor de daaropvolgende periode, van april t/m juni 2021, is dit 45%. Het omzetverlies wordt bepaald door de omzet in de aanvraagperiode te vergelijken met de omzet 2019 in dezelfde periode. Let op dit is anders als bij NOW 3.0 waar de omzet wordt vergeleken met de jaaromzet 2019 gedeeld door 4.

Gedeeltelijke dekking

Net als onder de TVL uit het tweede steunpakket is er voor de nieuwe regeling slechts dekking voor 50% van de vaste lasten. Voor de berekening wordt ook nu uitgegaan van branchegemiddelden, op basis van cijfers van het CBS. Op basis van dit gemiddelde en het omzetverlies wordt een TVL verstrekt van 50%.

Alleen voor specifieke branches in het mkb

De tegemoetkoming is en blijft alleen beschikbaar voor specifieke branches in het mkb. Dit betekent dat een bedrijf moet beschikken over de juiste SBI-code. Verder dient het bedrijf onder andere minder dan 250 werknemers in dienst te hebben.

Meer vaste lasten

Daarnaast is vereist dat een bedrijf per periode van drie maanden minstens € 4.000 aan vaste lasten heeft. Voor de TVL uit het tweede steunpakket is dit nu voor een periode van vier maanden. Een bedrijf moet dus onder de nieuwe TVL meer vaste lasten hebben om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Aanvragen

U kunt de TVL uit het derde steunpakket voor de eerste periode van oktober t/m december 2020 vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021 aanvragen bij RVO.nl. Ondernemers moeten voor iedere periode apart een aanvraag indienen.