Delen
Informatietechnologie (IT) is onmisbaar geworden voor elke onderneming. | HLB Nederland
Menu
Actueel

Informatietechnologie (IT) is onmisbaar geworden voor elke onderneming.

Gepubliceerd op

Daarmee groeit echter ook de afhankelijkheid van interne en externen IT-systemen. De digitalisering binnen de meeste sectoren gaat in hoog tempo, waardoor er zowel risico’s als kansen ontstaan. Wilt u uw bedrijf ‘future proof’ maken, dan moeten risico’s inzichtelijk en beheersbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van operationele bedrijfsvoering, cyber security en privacy. HLB Blömer helpt u het benodigde inzicht te verkrijgen.

Informatietechnologie (IT) is onmisbaar geworden voor elke onderneming.

Er liggen kansen door bijvoorbeeld het (beter) aanwenden van beschikbare data en moderne technologie. Met beter inzicht in het werkelijk verloop en doorlooptijd van processen en een efficiëntere inrichting bespaart u tijd en reduceert u kosten. 

Klaar voor morgen 

Wij begrijpen dat het lastig is om hier beleid op te maken. Niet alleen gaan de ontwikkelingen op IT-gebied erg snel en is er veel aanbod, u laveert ook tussen strengere wet- en regelgeving en complexe investeringen in nieuwe IT-systemen en infrastructuur. Waar te beginnen?

De IT-adviseurs bij HLB Blömer zijn u graag van dienst. Onze afdeling opereert op het snijvlak van business, finance en IT. Vanuit onze achtergrond als accountant hebben we ruime ervaring in diverse branches en omdat we zelf ook ondernemer zijn, kennen we het klappen van de zweep. Met onze IT-diensten maakt u uw organisatie ‘klaar voor morgen’. Samen met u zorgen wij er voor dat IT optimaal bijdraagt aan uw organisatiedoelen!

Concreet 

Wij bieden u en uw onderneming ondersteuning op de volgende (deel)gebieden:

  • Algemene beheersing van de IT omgeving - Onze aanpak is gericht op het inzichtelijk maken van risico’s en het beheersen ervan. Dus beoordelen we de betrouwbaarheid en de beveiliging van uw IT-systemen en waar mogelijk verbeteren we de kwaliteit van de systemen.
  • Continuïteitsvraagstukken - Wij identificeren potentiële bedreigingen voor uw organisatie en maken een inschatting hoe die bedreigingen uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. U wilt immers aan uw klanten laten zien dat u er alles aan doet om uw continuïteit op peil te houden.
  • Uitbesteding en contractmanagement - Of u nu in de cloud opslaat of in Windows 365, data staat overal. Hoe weet u of u met de juiste partners zaken doet? Wie is verantwoordelijk als er iets mis gaat? Wie is eigenaar van die data?
  • Inrichting van applicaties - Stel, u schaft nieuwe bedrijfssoftware aan. Hoe richt u deze applicatie in? Wie krijgt rechten? En vooral: welke rechten?
  • Ondersteuning bij migratietrajecten (zowel voor applicaties als IT infrastructuur) - Bij de ‘verhuizing’ van zoveel informatie kan natuurlijk wel wat misgaan.  Daarom is het zaak om volgens een strak plan te werken. En ook hierbij een inschatting te maken van de risico’s. Wij doen dit voor u.
  • AVG gerelateerde vraagstukken - Alle Europese bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen, hebben verantwoordingsplicht en moeten kunnen aantonen dat ze aan de AVG voldoen. Wat moet u doen wanneer er ondanks uw voorzorgsmaatregelen data weglekken?
  • Cyber Security - Dit onderwerp spreekt misschien wel het meest tot de verbeelding, maar geloof ons: u wilt er niets mee te maken hebben! De wetgever eist dat u maatregelen neemt om dit te voorkomen. Met onze risicogerichte aanpak zorgen we ervoor dat u hieraan voldoet. En gaat het nu toch (bijna) mis, dan analyseren we het incident en zorgen ervoor dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

Kwaliteit staat voorop

Onze dienstverlening past bij de wensen en unieke uitdagingen van uw organisatie. Dit in combinatie met snelle doorlooptijden, concrete rapportages, heldere adviezen en ondersteuning in de opvolging. Wij hanteren daarin een risicogerichte aanpak. Mocht extern specialisme nodig zijn dan brengen wij u direct in contact met dienstverleners waarvan wij weten dat kwaliteit voorop staat!