Delen
De internetconsultatie “Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025" | HLB Blömer
Menu
Actueel

De internetconsultatie "Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025"

Gepubliceerd op

Het ministerie van Financiën is op 19 april 2024 een internetconsultatie gestart, voor de voorgestelde aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet en de doorschuifregeling in de Wet inkomstenbelasting. In het conceptwetsvoorstel heeft het kabinet een aantal versoberingen en versoepelingen gepresenteerd.

De internetconsultatie "Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025"

Het uitgangspunt van dit conceptwetsvoorstel is dat de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuiffaciliteit doelmatiger en beter uitvoerbaar worden en tevens minder aantrekkelijk worden voor onbedoeld gebruik.

Voorgestelde maatregelen

Ter consultatie liggen drie voorgestelde maatregelen. Deze zijn als volgt:

Maatregel 1:

De bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuiffaciliteit zijn niet meer van toepassing op elk aanmerkelijk belang, ongeacht de omvang. Gewone aandelen die minimaal 5% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en die volledig meedelen in de winst en de liquidatieopbrengst van de vennootschap blijven kwalificeren, andere belangen niet meer. Dit heeft tot gevolg dat de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuiffaciliteit niet meer van toepassing zal zijn voor winstbewijzen, opties, soortaandelen, belangen in coöperaties en tracking stocks. Deze maatregel moet per 1 januari 2026 in werking treden.

Maatregel 2:

Op dit moment geldt een bezitseis van vijf jaar bij schenking en één jaar bij overlijden. Deze termijnen wijzigen niet. Wel zal de strikte toepassing van deze bezitstermijn bij bijvoorbeeld een herstructurering veranderen. Een verandering in de structuur of de rechtsvorm van een onderneming zal er voortaan niet toe leiden dat de bezitstermijn van vijf jaar of één jaar opnieuw gaat lopen, mits de gerechtigdheid van de schenker of erflater niet wijzigt als gevolg van zo’n herstructurering. Deze maatregel moet per 1 januari 2026 in werking treden. Daarnaast wordt voorgesteld om per 1 januari 2025 de voortzettingstermijn te verkorten van vijf jaar naar drie jaar. Ook zal de strikte toepassing van de voortzettingstermijn bij bijvoorbeeld een herstructurering veranderen. Het uitgangspunt is dat een verandering in de structuur of rechtsvorm van een onderneming de voortzettingstermijn niet belemmert, mits de gerechtigdheid van de opvolger niet wijzigt als gevolg van zo’n herstructurering.

Maatregel 3:

Het kabinet stelt dat de bedrijfsopvolgingsregeling soms oneigenlijk wordt gebruikt. Het conceptwetsvoorstel bevat twee maatregelen om onbedoeld gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling tegen te gaan. Deze twee maatregelen moeten per 1 januari 2026 in werking treden:

  • Het gebeurt weleens dat personen op latere leeftijd (een deel van) hun vermogen omzetten in ondernemingsvermogen waarop de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing is. In dit conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld zogenoemde rollatorinvesteringen tegen te gaan door de bezitstermijn te verlengen bij schenkers en erflaters die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt.
  • Ook komt het weleens voor dat de aandelen van een onderneming worden geschonken waarbij de bedrijfsopvolgingsregeling wordt toegepast. Vervolgens koopt de schenker de onderneming terug om daarna nogmaals de onderneming te schenken met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling. In deze situatie wordt op dezelfde onderneming meermaals gebruik gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. In dit conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling uit te sluiten voor zover de onderneming op een eerder moment reeds in bezit is geweest van de verkrijger.

  De internetconsultatie staat open tot en met 19 mei 2024. Het uiteindelijke wetsvoorstel wordt op Prinsjesdag 2024 ingediend, als onderdeel van het pakket Belastingplan 2025.

  Heeft u nog vragen?

  Neem direct contact op met Erica de Bree MSc, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

  Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
  Erica de Bree MSc