Menu
?

Is er toch een mogelijkheid voor rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3?

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 20 mei jl. uitspraak gedaan over de vraag of ook een op rechtsherstel gerichte compensatie moet worden verleend aan belastingplichtigen van wie de aanslag al onherroepelijk vaststond op het moment van het Kerstarrest. De Hoge Raad vond dat deze groep geen rechtsherstel hoefde te krijgen.

In verschillende media wordt gemeld dat Staatssecretaris Van Rij deze groep belastingplichtigen oproept om ambtshalve vermindering van hun aanslag te vragen. Dat er alsnog een mogelijkheid bestaat voor Box 3 spaarders en beleggers om hun definitieve aanslagen open te breken. Dit geldt voor diegenen die niet in de massaal-bezwaarprocedures hebben meegelopen en van wie derhalve de aanslagen inkomstenbelasting (2017 t/m 2020) definitief vaststaan. De mogelijkheid zou volgens de mediaberichten bestaan door het indienen van een ambtshalve verzoek tot wijziging van de aangifte.

Staatssecretaris van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst heeft zelf deze mogelijkheid in een podcast genoemd, echter heeft géén toezegging gedaan.

Inmiddels heeft Staatssecretaris van Rij in een kamerbrief aangegeven dat deze ambtshalve verzoeken standaard zullen worden afgewezen door de belastingdienst. In deze brief wordt aangegeven dat belastingplichtigen die niet hebben meegelopen in de massaal-bezwaarprocedures geen compensatie krijgen, omdat het kabinet, gelet op de hoge inflatie, besloten heeft om de beschikbare budgettaire middelen in te zetten voor het ondersteunen van de koopkracht van burgers.

De Staatssecretaris zal ongetwijfeld door de Kamer hier nog verder over worden bevraagd, maar totdat er een daadwerkelijke toezegging gedaan wordt heeft de groep belastingplichtigen die dit aangaat geen zekerheid op een positieve uitkomst. Er bestaat nog een rechtsingang door tegen de afwijzing van het ambtshalve verzoek in bezwaar en beroep te gaan, maar de uitkomst een dergelijke procedure is uiterst onzeker.

We houden de ontwikkeling nauwlettend in de gaten. 

Meer weten? Neem contact op

Wilt u weten of heeft u vragen over het besluit? Neemt u dan contact met ons op, we helpen u graag verder.


Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder