Menu
?

Kan ik het aflopende contract van mijn werknemer nog verlengen?

In de wet is hiervoor een zogenaamde ketenregeling opgenomen. Deze regeling bepaalt onder welke voorwaarden u een tijdelijk contract mag aangaan met een werknemer en wanneer dit overgaat naar een vast contract.

Ketenregeling: 3 x 2 x 6

De ketenregeling is samen te vatten met 3 x 2 x 6:

- een werkgever mag maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden;
- gedurende een periode van maximaal 2 jaar;
- als er een onderbreking is van meer dan 6 maanden dan begint de keten opnieuw.

Als de periode van 2 jaar (inclusief tussenpozen) wordt overschreden of als er meer dan 3 tijdelijke contracten worden aangeboden, ontstaat er automatisch een dienstverband voor onbepaalde tijd. Wordt er dus een 4e contract aangegaan, dan is de datum waarop dit vierde contract ingaat de datum waarop de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt. Als een arbeidsovereenkomst de totale duur van 2 jaar overschrijdt, dan is de eerste datum na de 24 maanden de datum waarop een vast contract ontstaat (met terugwerkende kracht naar de datum van het laatste contract).

Voorbeeld van ketenregeling

- Contract 1: 1 februari 2016 – 31 januari 2017
- Contract 2: 1 februari 2017 – 31 oktober 2017
- Contract 3: 1 november 2017 – 31 oktober 2018

Op 1 februari 2018 ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die met terugwerkende kracht is ingegaan op 1 november 2017 (de dag dat het laatste contract is ingegaan).

Uitzonderingen op ketenregeling

Het huidige kabinet heeft overigens het voornemen om de periode van 2 jaar te verlengen naar 3 jaar, zoals in het verleden ook het geval was. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de ketenregeling niet van toepassing is:

• BBL-overeenkomst
Een BBL-overeenkomst is een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg, een combinatie van werken en leren. BBL-overeenkomsten tellen niet mee in de ketenregeling.
• Jonge werknemer
De ketenregeling is niet van toepassing op werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld minder dan 12 uur per week werken. Vanaf de dag dat de werknemer 18 jaar wordt, begint de termijn van 24 maanden te lopen en het contract waarin de 18e verjaardag valt, is het eerste contract dat meetelt in de keten.
• Aow-gerechtigde
Zodra werknemer de voor hem geldende aow-gerechtigde leeftijd bereikt, begint de keten opnieuw te lopen. Vanaf dat moment mogen in 4 jaar nog maximaal 6 tijdelijke contracten worden aangegaan. Vóór die leeftijd aangegane tijdelijke contracten tellen niet meer mee voor de keten.
• Eenmalige verlenging
Een werkgever mag een contract voor bepaalde tijd dat is aangegaan voor 24 maanden of langer eenmalig verlengen met een contract voor maximaal 3 maanden. De werknemer heeft dan geen aanspraak op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Zo wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld bijvoorbeeld een bepaald project af te maken.
• Overige uitzonderingen
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal bijzondere functies benoemd waarvoor de ketenregeling niet geldt (waaronder voetballers, trainers en presentatoren van RTL Nederland die meer dan € 100.000 per jaar verdienen). Cao-partijen mogen in bepaalde gevallen in de cao van de ketenregeling afwijken. Denk hierbij aan cao’s van branches zoals de landbouw en horeca waar veelal sprake is van seizoensgebonden arbeid.

Vragen over de ketenregeling? Neem contact op

Heeft u vragen over de ketenregeling of twijfelt u of een contract nog een keer verlengd mag worden? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch, Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met G.M. (Glenn) Hendriks RPP, Hoofd Salarisadministratie bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
G.M. (Glenn) Hendriks RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch, Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.A. (Reinier) Meesters, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. R.A. (Reinier) Meesters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP, Loonadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 96 54 66
I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met G.M. (Glenn) Hendriks RPP, Hoofd Salarisadministratie bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
G.M. (Glenn) Hendriks RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met L. A. (Leo) Huisman, Salarisadministrateur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
L. A. (Leo) Huisman

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met L. A. (Leo) Huisman, Salarisadministrateur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
L. A. (Leo) Huisman