Menu
?

Moet ik als gecertificeerde instelling vallend onder de Jeugdwet een bestuursverslag opnemen in de jaarrekening?

Formeel dient op basis van RJ 655 een bestuursverslag in de jaarrekening opgenomen te worden.

Voor gecertificeerde instellingen is hiervoor echter de jaarverantwoording Zorg via DigiMV in de plaats gekomen. Dit betreft een maatschappelijke verantwoording van “prestaties” middels een voorgedefinieerde kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.jaarverantwoordingzorg.nl