Menu
?

Waarom dien ik belastingaangifte te doen?

U moet belastingaangifte doen omdat dit wettelijk verplicht is. Uw belastingaangifte is een verklaring op basis waarvan de Belastingdienst kan vaststellen hoeveel belasting u verschuldigd bent. Voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting- en erf- en schenkbelasting gaat het om een aanslagbelasting: op basis van de aangifte zal de Belastingdienst het verschuldigde belastingbedrag vaststellen en opleggen.

Bij onder meer omzetbelasting betreft het een aangiftebelasting: middels de aangifte stelt de belastingplichtige in beginsel zelf vast hoeveel belasting er verschuldigd is. Om welke vorm van belastingheffing het ook gaat: de aangifte dient tijdig en in alle zorgvuldigheid te gebeuren, om navorderingen, boetes of teveel belasting betalen te voorkomen.

Lees meer over het doen van aangiften voor de verschillende soorten belasting >