Menu
?

Waarom zaken juridisch regelen als het goed gaat met mijn ondernerming?

Wij adviseren altijd om overeenkomsten op te stellen, afspraken te maken en zekerheden te vestigen op het moment dat het goed gaat met de onderneming. Hier zijn verschillende redenen voor. Op het moment dat het goed gaat met de onderneming en er geen conflicten zijn, zullen de ‘neuzen’ van alle partijen dezelfde kant op staan. Het is op dat moment makkelijker om tot overeenstemming te komen over bepaalde zaken. Indien er al sprake is van een conflictsituatie wordt dit een stuk lastiger, omdat de belangen dan uiteen kunnen lopen.

Daarnaast is het erg lastig nog zekerheden te vestigen of overeenkomsten te sluiten indien de onderneming in zwaar weer komt te verkeren. Indien het onverhoopt tot een faillissement komt, heeft de curator de mogelijkheid deze afspraken en zekerheden te vernietigen. Deze worden dan geacht nooit te hebben bestaan. Deze situatie moet voorkomen worden. Voorkomen is altijd beter dan genezen!

 Lees meer over contracten- en verbintenissenrecht >