Menu
?

Welke bewegingsvrijheid heb ik bij het berekenen van de klassenindeling zorg?

De klassenindeling biedt weinig bewegingsvrijheid in het toekennen van het aantal punten om te komen tot de klasse waarin de zorginstelling valt.

Een zorginstelling kan schriftelijk een aanvraag indienen bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als bedoeld in artikel 2.7 lid 3 WNT om in een andere klasse te worden ingedeeld en voorziet deze van:

a) een deugdelijke motivering;
b) een verklaring van het hoogste toezichthoudende orgaan van de rechtspersoon of instelling, waaruit zijn instemming met de aanvraag blijkt.