Menu
Actueel

Alles was anders tijdens Prinsjesdag 2020

Gepubliceerd op

Op één ding na: het gaat wederom om koopkrachtplaatjes. Die geven een indicatie of de burger er volgend jaar op vooruit of achteruit gaat. Het Centraal Planbureau (CPB) berekent die zo goed mogelijk aan de hand van de gepresenteerde Rijksbegroting. Verwacht wordt dat de Nederlandse economie volgend jaar met 3,5 % groeit en de koopkracht van de gemiddelde Nederlander een klein beetje (0,8 %) toeneemt. Verwachtingen die door het coronavirus wel enigszins onder druk staan.

Alles was anders tijdens Prinsjesdag 2020

Opvallend is dat het kabinet geen grote bezuinigingen bekendmaakt, ondanks de oplopende staatsschuld. Die komt uit op 62 % van het nationaal inkomen, 2 % boven de Europese norm. Minister Hoekstra (Financiën) liet eerder dit jaar al weten dat hij bezuinigen tijdens een economische crisis onverstandig acht.

Nederland investeert zich uit de crisis 

Dat is ook het devies van het onlangs gepresenteerde nationale groeifonds, het “Wobke-Wiebes fonds”. Door te investeren in plaats van bezuinigen moet de economie harder groeien, waardoor de toegenomen staatsschuld relatief een kleiner deel van het nationaal inkomen vormt. Ook is de schuld dan sneller af te lossen als de belastinginkomsten toenemen.

Plussen en minnen 

Multinationals, bedrijven die niet investeren, vermogenden en zelfstandigen worden de komende jaren zwaarder aangeslagen door de fiscus. De beloofde verlaging van de winstbelasting voor bedrijven met hogere winsten blijft voor het tweede jaar achterwege. Starters op de woningmarkt en mensen met een vaste baan kunnen rekenen op belastingvoordeel. Vooral gepensioneerde ambtenaren en zorgwerkers krijgen naar verwachting te maken met de eerste pensioenkortingen.

De voorstellen 

Uit het Wetsvoorstel Belastingplan 2021 en het Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen selecteerden wij de maatregelen die voor onze cliënten het meest relevant zijn, uitgesplitst naar verschillende categorieën. Hieronder treft u daar een samenvatting van aan. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat niets vaststaat tot zowel de Tweede als de Eerste Kamer zich erover heeft gebogen. Alle maatregelen treden in werking per 1 januari 2021 tenzij expliciet anders vermeld.