Menu
Actueel

De Brexit is een feit. Wat nu met de btw?

Gepubliceerd op

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is uit de EU. Dit heeft onder meer ook gevolgen voor de btw. Als u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk heeft u nu te maken met een aantal andere btw-regels dan voorheen. In dit artikel bespreken wij een aantal belangrijke wijzigingen waar u rekening mee moet houden.

De Brexit is een feit.

Voor de btw wordt het VK sinds 1 januari 2021 niet meer beschouwd als een EU-lidstaat maar als een derde land. Dat betekent dat de EU-regels op het gebied van btw niet meer van toepassing zijn op transacties met het VK.


Levering van goederen

Als u goederen levert aan afnemers in het VK is er nu sprake van export. Hierbij kunt u normaal gesproken het nul procent tarief op uw factuur toepassen. Deze uitvoer dient u aan te geven in de aangifte btw bij vraag 3a “Leveringen naar landen buiten de EU”. Verder dient u een aangifte ten uitvoer bij de douane te doen.

Wanneer de goederen het VK binnenkomen is er sprake van invoer in het VK. Het gevolg is dat degene die de invoer doet Britse btw en eventueel ook invoerrecht verschuldigd is. Als u de invoer doet, zult u zich moeten registeren bij de Belastingdienst in het VK.

Wanneer u goederen levert aan afnemers in het VK  dient u over een EORI-nummer te beschikken. Desgewenst kunnen wij deze voor u aanvragen.

 

Verrichten van diensten

Als u diensten verricht aan afnemers in het VK maakt het voor de btw uit of uw afnemer een ondernemer is of niet (bijvoorbeeld een particulier).

Hoofdregel is dat wanneer u als ondernemer een dienst verricht aan een ondernemer in het VK er voor de btw sprake van een dienst in het VK. In het geval u onder de hoofdregel valt is er geen sprake van Nederlandse btw. Op de factuur adviseren wij u te vermelden ” btw out of scope.” In de Nederlandse btw-aangifte neemt u deze transactie niet mee. De VK-wetgeving is op deze dienst van toepassing. Hierdoor kan er sprake zijn van Britse omzetbelasting. In het VK kent men ook verleggingsregelingen waardoor u wellicht geen Britse btw in rekening hoeft te brengen. Desgewenst kunnen wij voor u nagaan of dat in uw geval ook zo is.

Wanneer u als ondernemer een dienst verricht aan een particulier in het VK is de hoofdregel nog steeds dat u een dienst verricht in Nederland. In dat geval dient u Nederlandse btw in rekening te brengen. Dat is niet gewijzigd.    

 

Invoer van goederen

Als u goederen geleverd krijgt vanuit het VK is er nu sprake van invoer. Als u degene bent die de goederen invoert, bent u op dat moment bij de douane invoer btw en invoerrechten verschuldigd. Als u over een zogeheten artikel 23 vergunning beschikt, hoeft u echter geen btw bij de douane te voldoen. Deze btw moet u dan in uw aangifte omzetbelasting aangeven. U heeft dan het voordeel dat u de invoer btw dan niet hoeft voor te financieren. Desgewenst kunnen wij uw behulpzaam zijn bij het aanvragen van een artikel 23 vergunning.

 

Afnemen van diensten

Indien u als ondernemer in Nederland diensten afneemt van een ondernemer in het VK is de hoofdregel dat er sprake is van een dienst in Nederland. Als u onder de hoofdregel valt is er daarom sprake van Nederlandse btw. Deze wordt echter naar u verlegd. De Britse dienstverrichter dient u een factuur te sturen waarop geen btw in rekening is gebracht. Op de factuur moet vermeld staan dat de (Nederlandse) btw is verlegd naar de afnemer. Deze btw moet u in de aangifte btw bij vraag 4a “Leveringen/diensten uit landen buiten de EU” aangeven. Voor zover u recht heeft op aftrek van voorbelasting kunt u deze btw in de aangifte in zoverre ook weer aftrekken bij vraag 5b “Voorbelasting”.


Wij zijn u graag van dienst om de BTW-gevolgen van uw handelen met het VK in kaart te brengen. 
Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R. (Rutger) Jagersma RB, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. R. (Rutger) Jagersma RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R. (Rutger) Jagersma RB, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. R. (Rutger) Jagersma RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman