Delen
Detachering vanuit de EU naar Nederland? Meldplicht! | HLB Nederland
Menu
Actueel

Detachering vanuit de EU naar Nederland?

Gepubliceerd op

Voor dienstverrichters uit EU-landen die tijdelijk met hun personeel in Nederland werkzaamheden komen verrichten geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). In deze wet staat dat werknemers recht hebben op bepaalde arbeidsvoorwaarden die Nederland vanwege de detacheringsrichtlijn heeft vastgesteld. De Inspectie SZW controleert hierop.
Nu, bijna vier jaar ná het van kracht worden van de Wet, is het laatste onderdeel van deze wet klaar om in gebruik te worden genomen: een meldplicht, zoals we die ook in de buurlanden kennen.

Detachering vanuit de EU naar Nederland?

De regels zijn van toepassing op buitenlandse werknemers (en ook zelfstandigen) die tijdelijk naar Nederland gedetacheerd worden om hier grensoverschrijdende diensten te verlenen. Uitgangspunt van de wet is dat er voor deze werknemers een aantal basale arbeidsvoorwaarden van toepassing is en in sommige gevallen zelfs de geldende cao. 

Hoe zit het met die meldplicht in Nederland?

U bent vanaf 1 maart 2020 verplicht de grensoverschrijdende werkzaamheden aan te melden bij het ‘Meldloket WagwEU’, een online systeem van de Nederlandse overheid. U heeft de mogelijkheid om uw diensten die op of na 1 maart beginnen al vanaf 10 februari 2020 te melden. Gegevens die zijn ingevoerd worden ontvangen door de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. Gebruik van deze gegevens en handhaving van de meldingsplicht vindt plaats vanaf 1 maart 2020.

Administratieve verplichtingen

Buitenlandse dienstverrichters uit de EU/EER en Zwitserland, die tijdelijk met hun personeel in Nederland een dienst komen verrichten, moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen:

  • De verplichting om documenten, zoals loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten en betalingsbewijzen in Nederland aanwezig te hebben op de werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben);
  • Inlichtingenverplichting: Alle informatie verstrekken aan de Inspectie SZW die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU;
  • De verplichting om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert. Deze contactpersoon hoeft nog niet te worden gemeld.

Tip: ga op voorhand na of u voor de betrokken medewerkers belastingen of sociale verzekeringspremies verschuldigd bent in Nederland!

Boetes en sancties

Als de WagwEU niet wordt nageleefd, kan de Inspectie SZW een boete opleggen aan de buitenlandse dienstverrichter die hier in Nederland de werkzaamheden verricht. Neem dus geen risico en meld de grensoverschrijdende werkzaamheden tijdig aan bij het ‘Meldloket WagwEU’.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder