Delen
Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update | HLB Nederland
Menu
Actueel

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update

Gepubliceerd op

In dit artikel is onze meest recente nieuwsbrief over een update van de steunmaatregelen van het kabinet te lezen.

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update

NOW – UPDATE!

Termijnen vaststelling NOW

In beide NOW-regelingen is de verplichting opgenomen dat de onderneming een definitieve vaststelling van de subsidie moet aanvragen. In onderstaand overzicht treft u de termijnen aan: 

Verzoeken afgifte verklaring

Op dit moment is het controleprotocol van de overheid voor controles van NOW-subsidieverstrekkingen boven de 125.000 euro (of een voorschot van 100.000 euro of meer (80% van het verleende subsidiebedrag)) nog niet beschikbaar. Ook de bijbehorende standaarden zijn nog niet beschikbaar, evenals de ‘derdenverklaring’ voor subsidies tussen de 25.000 subsidie (of een voorschot boven de €20.000) en 125.000 euro.

Let op! Gezien de hoeveelheid ingediende aanvragen is de verwachting dat wij veel verzoeken tot het afgeven van een verklaring zullen krijgen. Hoewel de verklaringen pas nodig zijn bij het uiteindelijke verzoek tot vaststelling van de NOW, plannen wij deze werkzaamheden nu al in. Indien wij de NOW niet voor u hebben aangevraagd, dan weten wij niet altijd of uw onderneming een verklaring nodig heeft. Wij verzoeken u ons zo snel mogelijk te informeren als u wilt dat wij de verklaring voor u opstellen. Wij ontvangen tevens graag de voorschotbeschikking van het UWV.

Inspanningsverplichting scholing

Als u NOW 2.0 aanvraagt, heeft u als werkgever de inspanningsverplichting om ondersteuning te bieden aan het bij- of omscholen van werknemers die dreigen hun baan te verliezen of hun baan al hebben verloren. Het kabinet heeft hier eerder € 50 miljoen voor uitgetrokken met via het scholingsproject ‘NL leert door’.

Naar verwachting kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit biedt hun zicht op mogelijke arbeidsmarktkansen. Loopbaanadviseurs kunnen mensen ook ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Deze ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma ‘NL leert door’. Zie hiervoor de website www.NLleertdoor.com.

Uitstel van betaling – UPDATE!

Als de periode van het uitstel van betaling (bijna) voorbij is, krijgt u een brief van de Belastingdienst. Misschien heeft u deze brief inmiddels al ontvangen. De Belastingdienst informeert u in deze brief over de mogelijke vervolgstappen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat een passage in deze brief wat onhandig staat geformuleerd. Daardoor zou u kunnen denken dat u de uitgestelde belasting in één keer moet betalen. Dit is niet het geval. U kunt namelijk een betalingsregeling treffen.

Het kabinet wil ondernemers zo goed mogelijk helpen en kijkt naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en dit is veelal maatwerk. Deze zomer wordt dit verder uitgewerkt. Totdat dit beleid is uitgewerkt, loopt het uitstel voor de aanslagen (die zijn opgenomen in de uitstelperiode) door. U hoeft deze dus nog niet te betalen. Aanslagen en aangiften die u na het einde van de uitstelperiode ontvangt, moet u wel betalen. Wij adviseren ondernemers die een betalingsregeling willen (en dus geen verlenging vragen) om voor de zekerheid een brief te schrijven aan de Belastingdienst om aan te geven dat een betalingsregeling gewenst is. Vanzelfsprekend kunnen wij die brief voor u opstellen.

Derdenverklaring

Wilt u het uitstel van betaling verlengen, dan moet u een verklaring van een derde-deskundige en een liquiditeitsprognose meesturen bij de aanvraag indien de belastingschuld meer dan € 20.000 bedraagt. Het meetmoment voor het bedrag van € 20.000 is de dag dat het verzoek om uitstel van betaling is ingediend. U kijkt dus voor welke aanslag als eerste uitstel van betaling is gevraagd. U hoeft dus niet alle ‘niet-betaalde aanslagen’ van na die datum erbij op te tellen.

Verlenging TOFA – UPDATE!

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd t/m zondag 26 juli 2020. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen daarmee twee weken langer de tijd om bij het UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming.

Vragen en contact

Wilt u gebruik maken van een nieuwe steunmaatregel, dan kunnen wij u hierbij assisteren. Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, zodat wij dit tijdig in gang kunnen zetten. Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard terecht bij uw vaste adviseur.

U kunt ook direct contact opnemen met onze adviseurs Leo Huisman (l.huisman@hlb-denhartog.nl), Raymond Dortwegt-van der Eijk (R.Dortwegt-vanderEijk@hlb-denhartog.nl) of Jenny Roest (j.roest@hlb-denhartog.nl).