Delen
NOW-controle: veel correcties, veel werk en administratieve lastenverlichting | HLB Nederland
Menu
Actueel

NOW-controle: veel correcties, veel werk en administratieve lastenverlichting

Gepubliceerd op

De Corona-pandemie heeft voor veel ondernemers geleid tot onverwachte en soms zeer grote omzetdalingen. Ten behoud van werkgelegenheid werd daarom in maart 2020 de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Inmiddels zijn we toe aan NOW-4, waarmee de “tijdelijkheid” van de regeling zeker tot en met 30 september 2021 voortduurt.

NOW-controle: veel correcties, veel werk en administratieve lastenverlichting

Je kunt wel stellen dat de regeling onder stoom en kokend water tot stand is gekomen. Enerzijds noodzakelijk om de regeling snel op te tuigen, anderzijds heeft dit geleid tot onduidelijkheid en het niet altijd juist toepassen van de regeling. Over de miljardeninjectie die de regeling met zich meebrengt, zal verantwoording moeten worden afgelegd. Maatschappelijk geld zal op de juiste plek terecht moeten komen en als accountant nemen wij onze maatschappelijke rol bij het geven van assurance op de juiste toepassing van en aanspraak op de regeling.

Controlemaatregelen

Vanuit de subsidieverstrekker, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de samenleving is er behoefte om fraude met de steunmaatregelen zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden moeten ondernemers, afhankelijk van de hoeveelheid aangevraagde steun, een derdenverklaring of een accountantsverklaring aan de hand van de NOW-controlestandaarden overleggen. De andere kant van de medaille is dat in het belang van zowel de samenleving als de ondernemers die controlemaatregelen proportioneel zijn en niet te kostbaar. 

Onduidelijkheid schept verwarring

De controles voor NOW-1 lopen op dit moment en worden uitgevoerd op basis van het in september 2020 uitgegeven accountantsprotocol. De diepgang van deze controle komt bij diverse bedrijven wel als een verrassing. De ervaring leert tot nu toe dat er sprake is van veel onduidelijkheden: 

  1. onduidelijkheid over het concernbegrip
  2. onduidelijkheid over toepassing artikel 6 (op groepsniveau) of artikel 6a (als individuele entiteit)
  3. onduidelijkheid over de voorwaarden van de regeling
  4. onduidelijkheid over het omzetbegrip 
  5. onduidelijkheid over loonsomdalingen

Verlichting bij NOW-3 en NOW-4 

Voor NOW-3 (derde, vierde en vijfde tranche) en NOW-4 overweegt demissionair minister Koolmees overigens om de administratieve lasten bij NOW-controles te verlichten. Deze aanpassingen hebben helaas geen terugwerkende kracht voor NOW-1 en NOW-2.

De mogelijke aanpassingen betreffen; 

  • Verhoging van het drempelbedrag voor de derdenverklaring van € 25.000 naar € 40.000 en voorschot van € 100.000 naar € 125.000. Daar staat overigens wel tegenover dat de bestaande UWV-controle zullen worden geïntensiveerd;
  • De mogelijkheid voor de accountant om de opdracht voor de verschillende tranches van NOW-3 en NOW-4 te beschouwen “als ware het één opdracht”, als de onderneming van twee of drie tranches NOW-3 of NOW-4 gebruik heeft gemaakt;
  • Bedrijven die gebruikmaken van de werkmaatschappijregeling en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000, hoeven geen verklaring met redelijke maar met beperkte mate van zekerheid te overleggen. 
Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Dennis Froon RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Dennis Froon RA

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP, Loonadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 96 54 66
I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Dennis Froon RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Dennis Froon RA

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met A. (Alex) Barendrecht, Partner bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
A. (Alex) Barendrecht

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met A. (Alex) Barendrecht, Partner bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
A. (Alex) Barendrecht