Menu
Actueel

NOW Update

Gepubliceerd op

Over de contouren van de NOW 2.0 schreven wij reeds een artikel. Sinds maandag 6 juli kan de NOW 2.0 worden aangevraagd.

NOW Update

In het vorige artikel en in dit artikel gaan wij ook in op de verantwoording achteraf (om aan te tonen dat aan de voorwaarden voor de NOW is voldaan ) en de benodigde derdenverklaring dan wel accountantsverklaring. De overheid is nog druk doende om de exacte eisen hieromtrent te bepalen. Nadat hierover meer bekend is, zullen wij dat publiceren. Qua tijdspad voor de verantwoording en afrekening van de NOW beoogt de overheid het volgende:

Een onderwerp waarover onduidelijkheid bestaat binnen de NOW regeling is het verbod op dividenduitkeringen. De tekst van de NOW regeling biedt ruimte voor interpretatieverschillen. Bij het vaststellen van de richtlijnen voor de controle op de NOW verwachten wij meer duidelijkheid omtrent de reikwijdte van het dividendverbod. Totdat die nadere uitleg beschikbaar is, adviseren wij u uit voorzichtigheid geen dividenduitkeringen te doen in combinatie met NOW. Verplichte terugbetaling van NOW steun wegens dividenduitkeringen is immers onwenselijk. Eventuele behoefte aan liquiditeit kan ondertussen bijvoorbeeld worden opgevangen met geldleningen in plaats van dividenduitkeringen. Zodra de exacte kaders van de NOW regeling duidelijk zijn kan het dividendbeleid daarop aangepast worden.

Lees hier meer over de NOW regeling.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. J.P. (Taco) Holwerda RB, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. J.P. (Taco) Holwerda RB