Menu
HLB Den Hartog

Update Corona

Update Corona

De maatregelen rondom de coronacrisis blijven zich constant ontwikkelen. Op deze pagina houden we up to date over de regelingen en de gevolgen voor u als ondernemer. Ook nu staan wij gewoon voor u klaar om u te helpen en adviseren waar nodig.

Wij staan ook nu voor u klaar

We hebben in verband met de situatie rondom het coronavirus de volgende maatregelen getroffen:

  • Onze kantoren zijn geopend, maar wel met minimale bezetting. 
  • Onze medewerkers werken thuis, ook als zij geen klachten hebben. Zij zitten telefonisch, per e-mail en per video-verbinding klaar om u te woord te staan. 

Heeft u een vraag of wilt u advies? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met uw vaste contactpersoon bij HLB Den Hartog.

Onze kantoren zijn bereikbaar via de telefoonnummers: 070-3514221 (Den Haag) of 010-2781100 (Rotterdam)

Wij wensen u sterkte in deze vreemde en moeilijke tijden.

Wij houden u up to date

Als gevolg van de nieuwe overheidsmaatregelen, worden vele ondernemingen geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Om u hierbij te ondersteunen hebben wij in het kort de compensatiemaatregelen van de overheid hieronder vermeld. 

Let op: Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26 januari om 12.00 uur. Uiteraard spelen de feiten en de specifieke situatie een grote rol als het gaat om het formuleren van een juist antwoord op de vraag. Wilt u zeker weten welke regels er gelden of wat u moet doen in een specifieke situatie binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina. Wij helpen u graag verder!

NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) – UPDATE!

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10 procent. Deze steun (NOW 3.2) kan vanaf 15 februari a.s. worden aangevraagd. In verband met deze verhoging zal het voorschot wellicht iets later worden uitbetaald.

De afbouw van de NOW wordt niet in gang gezet. Dit betekent dat het percentage van 85% ook voor de periode april t/m juni (NOW 3.3) blijft gelden. Het minimale omzetverlies zal daarbij 20% in plaats van 30% bedragen.


TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) – UPDATE!

De vergoedingspercentages van de vaste lasten worden verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Het maximale subsidiebedrag wordt per kwartaal verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 per het eerste kwartaal van 2021. Voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers is het maximum subsidiebedrag vastgesteld op € 400.000.

De TVL was beperkt voor ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Deze werknemersgrens wordt losgelaten.

Het minimum subsidiebedrag is vanaf het eerste kwartaal 2021 geen € 750 meer per ondernemer maar € 1.500.

De voorwaarde dat er sprake moet zijn van ten minste € 3.000 vaste lasten in een kwartaal blijkt in de praktijk soms problematisch. Het kabinet gaat onderzoeken of deze drempel verlaagd kan worden. Hier zal het kabinet nog nader op terugkomen.

Deze verruimingen gaan ook voor het tweede kwartaal 2021 gelden.

Voorraadsubsidie

De voorraadsubsidie voor gesloten detailhandel wordt verlengd naar het 1e kwartaal van 2021. De subsidie houdt een opslag in van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%). De berekening is als volgt:

A (omzet) x B (omzetverlies) x 21% x 85%

Deze voorraadsubsidie loopt automatisch mee in de aanvraag bij de TVL en hoeft dus niet apart te worden aangevraagd. De opslag kent een eigen maximum van € 200.000 en telt niet mee voor de grens van de maximumvergoeding van € 330.000.

Let op! De TVL telt mee als omzet voor de NOW. Per saldo leidt de verhoging van de TVL wel tot meer steun.

Uitstel van belastingbetaling (uitgebreid) – UPDATE!

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers moeten gaan terugbetalen, schuift eveneens op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Ondernemers krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners - als onderdeel van het Time-Out Arrangement (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden in het geval een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Het streven is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder – UPDATE!

Voor het jaar 2020 heeft het kabinet toegestaan dat aanmerkelijkbelanghouders die te maken krijgen met een omzetdaling van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan evenredig met de omzetdaling. Daarbij worden de eerste vier maanden van 2020 vergeleken met de eerste vier maanden van 2019.

Ten opzichte van de maatregel voor 2020 zal de maatregel voor 2021 op de volgende twee punten worden aangepast:

  • In de regeling voor 2021 zal de omzet over heel het jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019. Er wordt een toegangsdrempel ingevoerd voor een minimum omvang van omzetverlies zoals gebruikelijk bij andere coronasteunmaatregelen, zoals de TVL. De regeling voor 2021 staat open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden.

Overig

Startende bedrijven – NIEUW!

Er komt een nieuwe steunregeling voor starters die zijn gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020. De inhoud hiervan wordt nog nader bekend gemaakt.

Voor startende bedrijven is ook steun beschikbaar in de vorm van leningen, € 50 miljoen via COL-faciliteit en € 20 miljoen via Qredits. Tevens is besloten om het totale bedrag van € 70 miljoen via Qredits te verstrekken. Dit krediet is voor startende (in het eerste en tweede kwartaal van 2020) en bestaande ondernemers in getroffen sectoren vanaf het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar. Deze groep starters kan middels deze Corona-overbruggingskredieten lenen tegen soepele leenvoorwaarden (1,75% rente voor 4 tot max. 6 jaar) tot een maximumbedrag van € 35.000.

Vergoeding kinderopvang – NIEUW!

Het kabinet heeft daarnaast besloten dat de tegemoetkoming van de eigen bijdrage voor kinderopvang blijft doorlopen zolang de kinderopvang gesloten is.

Reiskostenvergoeding, werkkostenregeling en thuiswerken – UPDATE!

De maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt verlengd van 1 februari 2021 tot 1 april 2021. Dit betekent dat tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. Zijn werknemers op of na 13 maart 2020 in dienst gekomen en krijgen zij ook een vaste onbelaste reiskostenvergoeding, dan mag deze onbelast worden vergoed, mits de werknemer ook daadwerkelijk naar de werklocatie reist. Heeft de werknemer (deels) thuisgewerkt, dan moet deze vergoeding (deels) belast worden of worden teruggedraaid.

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook in 2021 verruimd. Net als in 2020 zal in het jaar 2021 de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever 3% zijn. Er wordt een percentage van 1,18% toegepast boven het meerdere van € 400.000

Er wordt nog onderzoek gedaan naar een mogelijke thuiswerkvergoeding.

Tozo – UPDATE!

Vanaf 1 februari 2021 geldt dat de Tozo 3-uitkering kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4 die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid van terugwerkende kracht opgenomen.

Evenementen en cultuur – NIEUW!
Er wordt een garantieregeling uitgewerkt, zodat evenementen georganiseerd kunnen worden vanaf een tijdvak waar dat vanuit coronaoptiek redelijkerwijs verantwoord is. De inzet is nu vanaf 1 juli 2021. Deze regeling wordt op korte termijn verder uitgewerkt. Ook voor makers in de culturele sector komt extra steun. Hierover wordt later meer bekend gemaakt.


HLB Den Hartog helpt u graag verder

Wilt u weten welke regelingen op uw onderneming van toepassing zijn? Of heeft u hulp nodig bij het toepassen van de nieuwe maatregelen? HLB Den Hartog helpt u graag verder. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens of met de voor u bekende contactpersoon van HLB Den Hartog, onze adviseurs staan voor u klaar!

Onze updates bevatten algemene informatie en zijn gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving ten aanzien van de genoemde crisisregelingen is echter continue aan verandering onderhevig. Neem altijd van tevoren contact met ons op bij implementatie van deze wet- en regelgeving. HLB Den Hartog is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten naar aanleiding van een nieuwsbrief.


Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met L. A. (Leo) Huisman, Salarisadministrateur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
L. A. (Leo) Huisman