Menu
HLB Amsterdam

Update Corona

Update Corona

De maatregelen rondom de coronacrisis blijven zich constant ontwikkelen. Op deze pagina houden we up to date over de regelingen en de gevolgen voor u als ondernemer. Ook nu staan wij gewoon voor u klaar om u te helpen en adviseren waar nodig.

Wij staan ook nu voor u klaar

We hebben in verband met de situatie rondom het coronavirus de volgende maatregelen getroffen:

  • Onze kantoren zijn geopend, maar wel met minimale bezetting. 
  • Onze medewerkers werken thuis, ook als zij geen klachten hebben. Zij zitten telefonisch, per e-mail en per video-verbinding klaar om u te woord te staan. 

Heeft u een vraag of wilt u advies? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met uw vaste contactpersoon bij HLB Amsterdam.

Ons kantoor is bereikbaar via telefoonnummer: 020-2199100

Wij wensen u sterkte in deze vreemde en moeilijke tijden.

Wij houden u up to date

Als gevolg van de nieuwe overheidsmaatregelen vanaf 15 maart, worden vele ondernemingen geraakt door de gevolgen van het corona-virus. Om u hierbij te ondersteunen hebben wij in het kort de compensatiemaatregelen van de overheid hieronder vermeld. 

Let op: Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 28 april om 12.00 uur. Uiteraard spelen de feiten en de specifieke situatie een grote rol als het gaat om het formuleren van een juist antwoord op de vraag. Wilt u zeker weten welke regels er gelden of wat u moet doen in een specifieke situatie binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina. Wij helpen u graag verder!

Versoepeling voor vaste reiskostenvergoedingen van thuiswerkers

Meer informatie leest u terug in het artikel Versoepeling vaste reiskosten thuiswerkers 

NOW-regeling

Meer informatie over de NOW-regeling leest u terug in het artikel NOW-regeling

Bijzonder uitstel van betaling 

Meer informatie over bijzonder uitstel van betaling leest u terug in het artikel Bijzonder uitstel van betaling

Betalingsonmacht melden - niet meer nodig

Bestuurders van rechtspersonen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor o.a. niet betaalde bedragen aan loonheffingen en omzetbelasting.

Deze aansprakelijkheid kan in beginsel worden voorkomen door een tijdige melding bij de belastingdienst van betalingsonmacht. Die melding betalingsonmacht dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de dag waarop de belasting betaald had moeten zijn. De hiervoor genoemde regeling van bijzondere uitstel van betaling staat los van de bestuurdersaansprakelijkheid. Ondanks vragen uit de fiscale advieswereld, is de regeling van bestuurdersaansprakelijkheid nog niet versoepeld voor de situatie van bijzonder uitstel van betaling. De belastdienst zal nog met een reactie op dit verzoek komen. We hebben u aangeraden om tot die tijd, een melding van betalingsonmacht in te dienen bij de belastingdienst.

Op 8 april is bekend gemaakt dat er geen aparte melding voor betalingsonmacht meer nodig is. 

Een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt, hoeft de melding betalingsonmacht niet meer afzonderlijk te doen als er, in verband met corona, een verzoek tot uitstel van betaling wordt ingediend voor loonheffingen en/of  omzetbelasting. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst. 

Stel een BV draagt de loonheffingen over de maand februari 2020 in verband met corona niet af. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de BV een verzoek om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Het verzoek tot uitstel van betaling wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt voor de komende tijdvakken. Ook voor de maand februari wordt dit aangemerkt als een tijdige melding betalingsonmacht.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Meer informatie over TOGS leest u in het artikelen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

Zelfstandigen (zowel met als zonder personeel) met financiële problemen als gevolg van corona kunnen een beroep doen op de regeling bij de gemeente waar zij wonen. De aanvragen kunnen worden ingediend sinds 30 maart 2020. De ondersteuning betreft o.a. een uitkering voor het levensonderhoud welke leidt tot een aanvulling van het inkomen tot aan het sociaal minimum. De uitkering bedraagt maximaal € 1.500 netto afhankelijk van het inkomen en gezinssamenstelling. Binnen 4 weken na de aanvraag wordt voor een periode van maximaal 3 maanden de inkomensondersteuning verstrekt. Het ontvangen bedrag is een gift en hoeft niet terugbetaald te worden door de ZZP-er.

Voor de regeling komen in aanmerking ondernemers die voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat zij ten minste 1225 uur per jaar (24 uren per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Indien een onderneming korter dan een jaar bestaat, geldt de eis naar rato. Verder dient de onderneming te zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel voor 18 maart 2020.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een vennootschap kan ook een beroep doen op deze regeling. Ook voor de DGA geldt dat voldaan moet worden aan het urencriterium. Verder geldt als voorwaarde dat de DGA volledige zeggenschap heeft en financiële risico’s draagt. Ook moet naar waarheid verklaard worden en aannemelijk gemaakt worden dat de BV geen salaris kan uitbetalen. Nadere details hierover ontbreken op dit moment. 

Overige maatregelen

HLB Amsterdam helpt u graag verder

Wilt u weten welke regelingen op uw onderneming van toepassing zijn? Of heeft u hulp nodig bij het toepassen van de nieuwe maatregelen? HLB Amsterdam helpt u graag verder. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens of met de voor u bekende contactpersoon van HLB Amsterdam, onze adviseurs staan voor u klaar!

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal