Delen
Prinsjesdag - Belastingen van rechtsverkeer | HLB Nederland
Menu
Actueel

Prinsjesdag: Belastingen van rechtsverkeer

Gepubliceerd op

Op dinsdag 17 september jl. presenteerde Minister van Financiën Wopke Hoekstra zijn koffertje met daarin de belastingplannen voor 2020. Op deze pagina leest u de belangrijkste plannen op het gebied van de belastingen van rechtsverkeer.

Prinsjesdag: Belastingen van rechtsverkeer

Hieronder treft u een samenvatting aan van de maatregelen op het gebied van de belastingen van rechtsverkeer die wij als meest relevant voor u selecteerden. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat niets vaststaat tot zowel de Tweede als de Eerste Kamer zich erover heeft gebogen. Alle maatregelen treden in werking per 1 januari 2020 tenzij expliciet anders vermeld.

  • Er wordt een vrijstelling van assurantiebelasting geïntroduceerd voor brede weersverzekeringen die zijn afgesloten door actieve landbouwers.
  • Het kabinet stelt voor om het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen te verhogen met 1%-punt. Het tarief gaat daardoor van 6% naar 7%. Voor woningen blijft het verlaagde tarief van 2% van toepassing. De verhoging van het algemene tarief treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Bekijk ook de belangrijkste maatregelen op het gebied van:

Inkomstenbelasting

Loonbelasting

Vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

Fiscale maatregelen op het gebied van milieu

Autobelastingen

Overige fiscale maatregelen