Delen
Prinsjesdag - Alles over vennootschapsbelasting | HLB Nederland
Menu
Actueel

Prinsjesdag: Vennootschapsbelasting

Gepubliceerd op

Op dinsdag 17 september jl. presenteerde Minister van Financiën Wopke Hoekstra zijn koffertje met daarin de belastingplannen voor 2020. Op deze pagina leest u de belangrijkste plannen op het gebied van de vennootschapsbelasting.

Prinsjesdag: Vennootschapsbelasting

Hieronder treft u een samenvatting aan van de maatregelen op het gebied van de vennootschapsbelasting die wij als meest relevant voor u selecteerden. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat niets vaststaat tot zowel de Tweede als de Eerste Kamer zich erover heeft gebogen. Alle maatregelen treden in werking per 1 januari 2020 tenzij expliciet anders vermeld.

  • Het vennootschapsbelastingtarief over de eerste € 200.000 daalt naar 16,5%. Het tarief voor de winst boven € 200.000 blijft per 1 januari 2020 echter 25% ondanks dat vorig jaar is bepaald dat het toptarief zou dalen naar 22,55%. Per 1 januari 2021 gaat het toptarief wel dalen, maar slechts naar 21,7% in plaats van 20,5%. De daling van het tarief over de eerste € 200.000 winst blijft ongemoeid (naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021).
  • Strafrechtelijke en bestuurlijke boeten waren al van aftrek uitgesloten. Nu wordt geregeld dat hetzelfde gaat gelden voor bestuurlijke dwangsommen. Privaatrechtelijke dwangsommen opgelegd door een burgerlijke rechter blijven aftrekbaar, óók indien gevorderd door een publiekrechtelijk lichaam.
  • Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.

En verder in de vennootschapsbelasting

Het kabinet is van plan om nog drie maatregelen te nemen voor de vennootschapsbelasting. Deze maatregelen komen in het Belastingplan 2021.

  1. Vanaf 1 januari 2021 wordt het effectieve tarief van de innovatiebox verhoogd van 7%  naar 9%.
  2. Bedrijven kunnen verliezen lijden als een bedrijfsactiviteit in het buitenland of een dochteronderneming stopt. Ze mogen deze verliezen nu in veel gevallen aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt aangepast. De mogelijkheden voor bedrijven om deze verliezen af te trekken, worden beperkt.
  3. Bedrijven kunnen nu onder voorwaarden korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt deze korting.

Bekijk ook de belangrijkste maatregelen op het gebied van:

Inkomstenbelasting

Loonbelasting

Omzetbelasting

Belastingen van rechtsverkeer

Fiscale maatregelen op het gebied van milieu

Autobelastingen

Overige fiscale maatregelen