Delen
Prinsjesdag - Fiscale maatregelen van milieu | HLB Nederland
Menu
Actueel

Prinsjesdag: Fiscale maatregelen milieu

Gepubliceerd op

Op dinsdag 17 september jl. presenteerde Minister van Financiën Wopke Hoekstra zijn koffertje met daarin de belastingplannen voor 2020. Op deze pagina leest u de belangrijkste fiscale maatregelen op het gebied van milieu.

Prinsjesdag: Fiscale maatregelen milieu

Hieronder treft u een samenvatting aan van de fiscale maatregelen op het gebied van milieu die wij als meest relevant voor u selecteerden. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat niets vaststaat tot zowel de Tweede als de Eerste Kamer zich erover heeft gebogen. Alle maatregelen treden in werking per 1 januari 2020 tenzij expliciet anders vermeld.

Het op 28 juni van dit jaar gepresenteerde Klimaatakkoord bevat een pakket maatregelen om de broeikasgassen in 2030 met 49% terug te dringen in vergelijking tot 1990.

  • Energiebelasting: door aardgas zwaarder te belasten en elektriciteit juist minder, wil het kabinet de overstap van aardgas naar elektrische en meer duurzame warmteopties aantrekkelijker maken. Het belastingdeel van de energierekening voor een huishouden met een gemiddeld verbruik wordt in 2020 met € 100 verlaagd, zal in 2021 niet stijgen en de stijging in de jaren na 2021 zal beperkt blijven. De belastingvermindering in de energiebelasting zal hiertoe worden verhoogd.
  • De uitwerking van de CO2-heffing voor de industrie kost meer tijd en wordt daarom waarschijnlijk pas opgenomen in het Belastingplan 2021.
  • De CO2-schijven die worden gebruikt voor de vaststelling van de bpm en de motorrijtuigenbelasting worden per 1 juli 2020 budgetneutraal aangepast.
  • Het kabinet stelt voor de tarieven van de opslag duurzame energie (ODE) voor 2020 zo vast te stellen dat 33% van de lasten neerslaat bij huishoudens, en 67% bij bedrijven (nu 50/50).

Bekijk ook de belangrijkste maatregelen op het gebied van:

Inkomstenbelasting

Loonbelasting

Vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

Belastingen van rechtsverkeer

Autobelastingen

Overige fiscale maatregelen