Menu
Actueel

Prinsjesdag: Loonbelasting

Gepubliceerd op

Op dinsdag 17 september jl. presenteerde Minister van Financiën Wopke Hoekstra zijn koffertje met daarin de belastingplannen voor 2020. Op deze pagina leest u de belangrijkste plannen op het gebied van de loonbelasting.

Prinsjesdag: Loonbelasting

Hieronder treft u een samenvatting aan van de maatregelen op het gebied van de loonbelasting die wij als meest relevant voor u selecteerden. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat niets vaststaat tot zowel de Tweede als de Eerste Kamer zich erover heeft gebogen. Alle maatregelen treden in werking per 1 januari 2020 tenzij expliciet anders vermeld.

  • Werkkostenregeling (WKR): voor de eerste €  400.000 van de loonsom wordt de vrije ruimte verhoogd naar 1,7%. Voor het resterende bedrag van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. De berekening van de vrije ruimte vindt plaats per inhoudingsplichtige, tenzij de concernregeling wordt toegepast. In dat geval wordt de vrije ruimte berekend over de totale loonsom van de inhoudingoplichtingen die deel uitmaken van het concern. Door deze vormgeving is de verruiming voor werkgevers met een lage fiscale loonsom relatief het grootst.
  • De vergoeding voor de Verklaring omtrent gedrag (VOG) komt niet meer ten laste van de vrije ruimte van de WKR, er komt een gerichte vrije vergoeding.
  • Het uiterste moment voor aangifte en afdracht van de eindheffing voor de werkkostenregeling wordt met één aangiftetijdvak verlengd. Voor de meeste werkgevers betekent deze verlenging dat de eindheffing uiterlijk moet worden meegenomen bij de aangifte over februari, die in maart wordt gedaan.
  • De waarde van producten uit eigen bedrijf in de WKR wordt steeds gesteld op de waarde in het economische verkeer (was eerst: de verkoopprijs aan derden).
  • De bedragen van de vrijwilligersregeling worden voortaan jaarlijks geïndexeerd. Hierbij geldt wel een rekenkundige afronding op een veelvoud van € 100. In de praktijk zal dit betekenen dat de in de wet opgenomen maxima niet ieder jaar wijzigen. 

En verder in de loonbelasting

S&O (speur- en ontwikelingswerk) afdrachtvermindering: er komen vier aanvraagmomenten per kalenderjaar voor een S&O-verklaring (in plaats van drie momenten nu). De aanvraag mag nog worden ingediend op de laatste dag voor de periode waarin het S&O-werk gaat plaatsvinden. Bij aanvang van die periode per 1 januari geldt als uiterste aanvraagdatum 20 december van het voorgaande kalenderjaar.

Bekijk ook de belangrijkste maatregelen op het gebied van:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

Belastingen van rechtsverkeer

Fiscale maatregelen op het gebied van milieu

Autobelastingen

Overige fiscale maatregelen