Delen
Prinsjesdag - Alles over de omzetbelasting | HLB Nederland
Menu
Actueel

Prinsjesdag: Omzetbelasting

Gepubliceerd op

Op dinsdag 17 september jl. presenteerde Minister van Financiën Wopke Hoekstra zijn koffertje met daarin de belastingplannen voor 2020. Op deze pagina leest u de belangrijkste plannen op het gebied van de omzetbelasting.

Prinsjesdag: Omzetbelasting

Hieronder treft u een samenvatting aan van de maatregelen op het gebied van de omzetbelasting die wij als meest relevant voor u selecteerden. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat niets vaststaat tot zowel de Tweede als de Eerste Kamer zich erover heeft gebogen. Alle maatregelen treden in werking per 1 januari 2020 tenzij expliciet anders vermeld.

Voor elektronische uitgaven zoals boeken, kranten en tijdschriften gaat het verlaagde btw-tarief van 9% gelden.

Per 1 januari 2020 zullen vier zogenoemde ‘quick fixes’ in de Wet op de omzetbelasting 1968 worden geïmplementeerd ter harmonisatie en vereenvoudiging van het handelsverkeer tussen lidstaten.

  1. Er komt een geharmoniseerde regeling voor goederen die een ondernemer naar een andere lidstaat verplaatst om ze daar later op afroep van de klant te leveren. Toepassing van de regeling voorkomt btw-registratie in de lidstaat van de klant.
  2. Ketentransacties zijn opeenvolgende leveringen tussen ondernemers van dezelfde goederen, waarbij slechts één intracommunautaire vervoersbeweging plaatsvindt. De nieuwe regeling voor ketentransacties verduidelijkt in welke schakel het nultarief voor de intracommunautaire levering moet worden toegepast als één van de partijen in de keten het vervoer regelt.
  3. Om het btw-nultarief voor intracommunautaire leveringen toe te kunnen passen moet het bewijs worden geleverd dat de goederen daadwerkelijk naar een andere lidstaat zijn verzonden of vervoerd. Zo dienen er twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken te worden overlegd die afkomstig zijn van onafhankelijke partijen. Aan het begrip onafhankelijk zal in de praktijk invulling moeten worden gegeven.
  4. Voor toepassing van het 0%-tarief bij grensoverschrijdende B2B-handel in goederen binnen de EU wordt het gebruik van het btw-identificatienummer van de afnemer verplicht.

Bekijk ook de belangrijkste maatregelen op het gebied van:

Inkomstenbelasting

Loonbelasting

Vennootschapsbelasting

Belastingen van rechtsverkeer

Fiscale maatregelen op het gebied van milieu

Autobelastingen

Overige fiscale maatregelen