Menu
Actueel

Prinsjesdag: Inkomstenbelasting

Gepubliceerd op

Op dinsdag 17 september jl. presenteerde Minister van Financiën Wopke Hoekstra zijn koffertje met daarin de belastingplannen voor 2020. Op deze pagina leest u de belangrijkste plannen op het gebied van de inkomstenbelasting.

Prinsjesdag: Inkomstenbelasting

Hieronder treft u een samenvatting aan van de maatregelen op het gebied van de inkomstenbelasting die wij als meest relevant voor u selecteerden. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat niets vaststaat tot zowel de Tweede als de Eerste Kamer zich erover heeft gebogen. Alle maatregelen treden in werking per 1 januari 2020 tenzij expliciet anders vermeld.

  • Volgend jaar wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd met een toptarief van 49,5%. Het tarief in de eerste schijf wordt 37,35%. Voor AOW'ers geldt een tarief in de eerste en tweede schijf van 19,45% en in de derde schijf van 37,35%. Het toptarief in de vier schijf is ook voor deze groep  49,5%.
  • Bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting worden aftrekbaar tegen maximaal 46 %, gelijk aan het hypotheekrenteaftrektarief. Denk bijvoorbeeld aan alimentatie, aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, giftenaftrek maar ook de verschillende soorten ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek), MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.
  • De algemene heffingskorting wordt in twee stappen verhoogd, namelijk met € 78 in 2020 en met € 2 in 2021. Deze verhoging komt bovenop de reeds geplande verhoging.
  • De arbeidskorting wordt vanaf 2020 in drie stappen verhoogd. Hiervan profiteren zowel zelfstandigen als werknemers. De maximale arbeidskorting bedraagt in 2020 € 3.819 (in 2019 € 3.399).
  • De zelfstandigenaftrek (€ 7.030 in 2020) wordt in negen jaarlijkse stappen afgebouwd tot uiteindelijk € 5.000 in 2028: acht stappen van € 250 en één laatste stap van € 280.
  • De fiscale aftrekpost voor scholingskosten blijft in ieder geval nog een jaar bestaan en zal waarschijnlijk per 2021 worden vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. De definitieve datum van vervanging wordt later vastgesteld.
  • De maximale algemene heffingskorting wordt additioneel verhoogd en bouwt vanaf een inkomen van € 20.711 stapsgewijs sneller af. De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2020 € 2.711 en in 2021 € 2.801  (in 2019 € 2.477). 

En verder in de inkomstenbelasting

Box 2, bovenmatige schulden dga bij de eigen bv - Het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap maakt geen onderdeel uit van het Pakket Belastingplan 2020 maar is nu aangekondigd voor het najaar 2019. Op basis van het eerdere consultatievoorstel moeten aanmerkelijkbelanghouders vanaf 2022 belasting betalen over bovenmatige schulden (meer dan € 500.000) die zij - samen met hun partner - hebben aan de eigen bv(‘s). Datzelfde geldt voor schulden van hun bloed- en aanverwanten. Leent een ab-houder meer dan €  500.000 van de eigen bv(‘s) dan wordt het meerdere vanaf 2022 aan het eind van het jaar bij de ab-houder belast alsof het een dividenduitkering is, met 26,9% inkomstenbelasting (box 2-tarief vanaf 2021). Alleen eigenwoningleningen worden onder voorwaarden uitgezonderd.

Box 3-heffing spaarders - Op 6 september 2019 heeft het kabinet een ingrijpende wijziging aangekondigd van de belastingheffing in box 3. Vanaf 2022 zal rekening worden gehouden met de werkelijke verdeling tussen spaartegoeden en beleggingen van individuele belastingplichtigen. Over de spaartegoeden wordt vervolgens een rendement gerekend dat zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke rente. Volgens de eerste berekeningen betekent de wetswijziging dat belastingplichtigen met alleen spaartegoeden tot circa € 440.000 geen inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Hierdoor zullen circa 1,35 miljoen spaarders effectief niet langer onder de vermogensrendementheffing van box 3 vallen. Het wetsvoorstel zal voor de zomer van 2020 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

De boetevrije inkeerregeling wordt uitgesloten voor inkomen uit aanmerking belang. Ook wordt inkomen uit sparen en beleggen dat binnen dan wel buiten Nederland is opgekomen, voortaan gelijk behandeld en in zijn geheel uitgesloten van de boetevrije inkeerregeling.

Bekijk ook de belangrijkste maatregelen op het gebied van:

Loonbelasting

Vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

Belastingen van rechtsverkeer

Fiscale maatregelen op het gebied van milieu

Autobelastingen

Overige fiscale maatregelen