Menu
HLB Blömer
Not for profit

Not-for-profit organisaties

Not for profit

HLB Blömer accountants en adviseurs gelooft al enige tijd niet meer in de accountant die alles kan. Als we ergens echt goed in willen zijn, vinden wij dat we ons moeten specialiseren. Op deze wijze kunnen we ons daadwerkelijk onderscheiden en het verschil maken voor onze klanten. Door onze specialisaties onderscheiden wij ons ook van andere kantoren. De not-for-profitsector is zo'n specialisatie die vraagt om professionals met kennis van de specifieke eisen in deze sector. 

Het begrip 'not-for-profit'

De not for profit is een ruim verzamelbegrip. Jaarcijfers, complexe wet- en regelgeving, bezuinigingen, subsidies. Bij not-for-profitorganisaties spelen dezelfde vraagstukken als bij profitorganisaties. Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Iedere organisatie in de not-for-profit vraagt om specifieke aandacht en kennis die veelal afwijkt van organisaties met een winststreven. 

  1. Wat doet u als een subsidie wegvalt? 
  2. Wanneer kunt u de btw verrekenen? 
  3. Wat te doen bij een begroting die niet sluitend is? 

Deze specifieke problematiek vraagt om professionals met kennis van zaken, HLB Blömer beantwoordt dit soort vragen. We ondersteunen uiteenlopende not-for-profitorganisaties en -instellingen op het gebied van accountancy, audit, fiscaliteit en advies. 

Zo zijn wij o.a. vertegenwoordigd in de zorg, welzijn, kunst en cultuur, sport, kinderopvang, brancheverenigingen, sociaal fondsen, fondsenwervende instellingen en goede doelenorganisaties. Ook organisaties die zich inzetten voor belangenbehartiging en opleidings- en onderzoeksorganisaties behoren tot onze klanten.

Specialisme

Specifieke kennis voor de controle is bij ons aanwezig, zoals kennis over:

  • Governance en governance modellen
  • Verslaggevingsstandaarden, waaronder Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) in de not-for-profit sector, meer specifiek o.a. RJ 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ en RjK C1 Kleine organisaties zonder winststreven
  • Jaarrekening- en projectcontroles in de not-for-profit sector
  • Adequate inrichting van de AO/IB (Administratieve Organisatie en Interne Beheersing)
  • Specifieke wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld Wet Normering Topinkomens
  • Fiscaliteit in de not-for-profit zoals bijvoorbeeld omzetbelasting (-vrijstellingen), loonheffingen (werkkostenregeling, inhuur medewerkers, vergoeding bestuursleden, toezichthouders en vrijwilligers), vennootschapsbelasting (-vrijstellingen), Anbi-regelingen etc.
  • Fusies en (bestuurlijke) samenwerkingsvormen

Daarnaast hebben wij ook ruime kennis en ervaring ten aanzien van subsidies verstrekt door ministeries.

Door onze kennis van ondernemerschap te combineren met inzicht in de actuele regelgeving, helpen wij u de juiste stappen te zetten op financieel vlak. Dat geeft rust en overzicht.

Als het gaat om een pro-actieve sparring partner voor het bestuur of raad van toezicht of over specifieke fiscale advisering of accountancy, dan bent u bij HLB Blömer accountants en adviseurs aan het juiste adres.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Jeroen Witteveen RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Jeroen Witteveen RA