Menu
HLB Blömer
Zorg & Welzijn

Dienstverlening voor zorginstellingen

Zorg & Welzijn

De zorgsector is een dynamische wereld waarbij constant een balans gezocht dient te worden tussen de toenemende vraag naar zorg en de (wijzigingen in) regelgeving die op de zorgsector van toepassing zijn. U bent dan ook op zoek naar een accountant die met u meedenkt en de vele uitdagingen alsmede de ontwikkelingen in de zorgsector kent.

Wij hebben ervaring met controle- c.q. beoordelingsopdrachten bij zowel eerste-lijnszorg (gezondheidscentra, huisartsen, apotheken, fysiopraktijken, thuiszorg, jeugdbescherming) als bij tweede-lijnszorg (GHZ en GGZ). Onze klanten leveren zorg op grond van de WLZ, ZVW, WMO, Jeugdwet. 

HLB Blömer is een specialist die weet met welke ontwikkelingen uw sector te maken heeft. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg op de voet en zijn ook van mening dat hierin onze toegevoegde waarde kan zitten voor uw organisatie. 

Werkwijze

Onze werkwijze kan in de volgende kernbegrippen worden samengevat:

  • Helder plan van aanpak
  • Korte lijnen binnen de teams
  • Transparante dienstverlening
  • Praktisch en op maat gesneden advies
  • Aantrekkelijke prijs- en kwaliteitsverhouding
  • Inzet van data-analyse ter vermindering van steekproeven

HLB Blömer is een mensgerichte accountant- en adviesorganisatie. Met ons team van specialisten maken we graag kennis met de mensen achter uw organisatie. We gaan het gesprek aan om een goede relatie op te bouwen en om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor uw organisatie.  

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? 
Wij willen graag het gesprek aangaan, dus neem gerust contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. F.M. (Frank) Verleg RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 57 82
drs. F.M. (Frank) Verleg RA