Delen
Afschaffing jubelton nadert | HLB Blömer
Menu
Actueel

Afschaffing jubelton nadert

Gepubliceerd op

Dit jaar nog benutten van de eigenwoningvrijstelling…zelfs als er nog geen eigen woning is en zelfs als het geld nog niet beschikbaar is. Pak nog de laatste kans!

Afschaffing jubelton nadert

De maximale vrijstelling bedraagt € 106.671. Dit bedrag hoeft niet volledig in 2022 betaald te worden. De schenker kan het bedrag deels in 2022 en deels in 2023 betalen.

De vrijstelling kan ook worden gebruikt, terwijl er nu nog geen eigen woning is. Zolang de begiftigde een eigen woning uiterlijk op 31 december 2024 koopt kan de vrijstelling dit jaar toch worden benut.

Mocht het uiteindelijk niet lukken om uiterlijk 31 december 2024 een eigen woning te kopen, dan is er alsnog minimaal 10% schenkbelasting verschuldigd. Om dit fiscale leed te voorkomen is een schenkingsovereenkomst van belang.

Hier wordt onder andere in opgenomen dat de schenking moet worden terugbetaald of in een lening wordt omgezet als er niet aan de bestedingsvoorwaarde wordt voldaan.

Het benutten, betalen en besteden van de eigenwoningvrijstelling aandachts-punten

Benutten

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de eigenwoningvrijstelling van heden € 106.671 verlaagd tot € 28.947. Op 1 januari 2024 komt de vrijstelling van de schenking voor de eigen woning geheel te vervallen.  

Om deze reden kan het raadzaam zijn om nog in 2022 voor het laatst gebruik te maken van de schenking eigenwoning voor een bedrag van maximaal € 106.671.   

De voorwaarden voor de schenking voor een eigen woning zijn: 

  • De begiftigde is op het moment van de schenking minimaal 18 jaar en mag niet ouder zijn dan 40 jaar (uiterlijk schenken op de dag van de 40e verjaardag). 
  • Het geschonken geldbedrag wordt besteed aan de aankoop van een eigen woning of een woning in aanbouw, de verbouwing van een eigenwoning of de (gedeeltelijke) aflossing van een kwalificerende eigenwoningschuld (box1). 
  • Het geldbedrag wordt daadwerkelijk door de schenker betaald. 
  • De begiftigde moet door middel van schriftelijke bescheiden kunnen aantonen, dat het geschonken geldbedrag is besteed aan (een of meer van) de hiervoor genoemde bestedingsdoelen.
  • Er is niet eerder gebruik gemaakt van een eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen. 
  • U doet aangifte Schenkbelasting met een beroep op de eigenwoningvrijstelling

Besteden, uiterlijk 31 december 2024

De begiftigde zal de ontvangen schenking uiterlijk 31 december 2024 moeten besteden voor de koop van een eigen woning of de aflossing van een box 1 eigenwoninglening.

Dit betekent dat er uiterlijk op 31 december 2024 een eigen woning moet zijn aangekocht. 

Betalen, eventueel gespreid in 2022 en 2023

U kunt in 2022 het vrijgestelde bedrag van maximaal € 106.671 betalen aan de begiftigde onder de noemer van de eigenwoningvrijstelling. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag gespreid te gaan betalen: deels in 2022 en deels (uiterlijk) in 2023.

Een tijdje was onduidelijk welk bedrag u dan in 2022 minimaal moest schenken en betalen. Op de website van de Belastingdienst Belastingplan2023 - gevolgen vrijstelling eigen woning voor schenking in aaneengesloten kalenderjaren is inmiddels duidelijkheid gegeven.

Hier is aangegeven dat een schenking en betaling van € 1 in 2022 voldoende is. Dit onder de voorwaarde dat u beroep doet op de eigenwoningvrijstelling met een aangifte Schenkbelasting voor 1 maart 2023. Bovendien dient aan de hiervoor genoemde voorwaarden te worden voldaan.   

Vervolgens kan in 2023 het resterende bedrag van de eigenwoningvrijstelling overgemaakt worden aan de begiftigde. 

Voor 1 maart 2024 dient u aangifte Schenkbelasting te doen van de 2e betaling met een beroep op de eigenwoningvrijstelling.

Let op dat de verkrijger ook in 2023 voldoet aan de leeftijdseis van 18-40 jaar.

Niet vergeten: Schenkingsovereenkomst

Leg de schenking vast in een (onderhandse) schenkingsovereenkomst. In deze overeenkomst kan onder andere worden opgenomen dat de schenking moet worden terugbetaald of worden omgezet in een lening als het de verkrijger niet lukt om op uiterlijk 31 december 2024 een woning te kopen.

Hiermee voorkomt u dat de schenking alsnog met Schenkbelasting wordt belast.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Annelies Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Annelies Posthumus

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Annelies Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Annelies Posthumus

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder