Delen
ANBI publicatie | HLB Blömer
Menu
Actueel

ANBI publicatie

Gepubliceerd op

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens gebruik te maken van standaardformulieren.

business publication

Publicatieplicht

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Grote ANBI's zijn:

 • ANBI's die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000.
 • Niet-fondsenwervende ANBI's als de totale lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000

U moet het formulier invullen op basis van de jaarcijfers 2022. Er zijn verschillende formulieren beschikbaar, welke u kunt vinden op: Gegevens van een ANBI publiceren op het internet (belastingdienst.nl).

De financiële verantwoording van het boekjaar 2022 (van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022) moet u uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar publiceren. Dat is dus uiterlijk op 1 juli 2023.

Instelling die geen grote ANBI is

Dan mag u het standaardformulier gebruiken, maar dat hoeft niet.

Als u geen gebruik maakt van het formulier, moet u de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling (evt. statutaire naam)
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer
 • de contactgegevens van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie (statutaire benaming) van de bestuurder(s)
 • de namen van de bestuurder(s)
 • het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers, voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

U kunt de vereiste gegevens op een eigen website van de ANBI publiceren, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Vragen?

Wilt u meer weten over de verplichtingen van ANBI’s? Neem dan contact met ons op