Delen
Belastingrente fors gestegen! | HLB Blömer
Menu
Actueel

Belastingrente fors gestegen!

Gepubliceerd op

Wanneer de dagtekening van een aanslag meer dan 6 maanden na de afloop van het belastingjaar ligt, berekent de Belastingdienst voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting belastingrente over het verschuldigde belastingbedrag. Belastingrente voorkomen? Lees hier meer over de benodigde actie.

Belastingrente fors gestegen!

Inkomstenbelasting

Indien uw aangifte inkomstenbelasting binnen 4 maanden na afloop van het belastingjaar wordt ingediend (dus vóór 1 mei) en zonder wijziging wordt gevolgd door de Belastingdienst zal er geen belastingrente worden berekend over de verschuldigde inkomstenbelasting.

Als uw aangifte inkomstenbelasting op of na 1 mei wordt ingediend, of de Belastingdienst moet bij het opleggen van de aanslag afwijken van uw aangifte, dan zal de Belastingdienst belastingrente (sinds 1 januari 2024 = 7,5%!) in rekening brengen over de verschuldigde inkomstenbelasting. De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar tot en met de uiterste betaaldatum van de aanslag.

Vennootschapsbelasting

Indien uw aangifte vennootschapsbelasting binnen 5 maanden na afloop van het kalenderjaar wordt ingediend (dus vóór 1 juni) en zonder wijziging wordt gevolgd door de Belastingdienst zal er geen belastingrente worden berekend over de verschuldigde vennootschapsbelasting. Dit geldt voor reguliere boekjaren. Als het boekjaar van uw vennootschap niet gelijk loopt met het kalenderjaar zal de aangifte vennootschapsbelasting binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar moeten worden ingediend om het vorenstaande van toepassing te laten zijn.

Als uw aangifte vennootschapsbelasting op of na 1 juni (bij reguliere boekjaren) wordt ingediend, of de Belastingdienst moet bij het opleggen van de aanslag afwijken van uw aangifte, dan zal de Belastingdienst belastingrente (sinds 1 januari 2024 10%!) in rekening brengen over de verschuldigde vennootschapsbelasting. De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli na afloop van het boekjaar (bij boekjaren gelijk aan kalenderjaren) tot en met de uiterste betaaldatum van de aanslag.

Voorlopige aanslag

Indien u nog geen voorlopige aanslag over 2023 heeft ontvangen, of een te lage voorlopige aanslag over 2023 heeft ontvangen, dan kunnen wij de voorlopige aanslag 2023 verhogen om belastingrente te voorkomen. Om zeker te zijn dat er geen belastingrente wordt berekend moet de (aanvullende) voorlopige aanslag voor 1 mei 2024 zijn aangevraagd. Dit geldt voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting.

Erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, moet u uw aangifte erfbelasting binnen acht maanden na de datum van overlijden indienen. Bent u te laat of wijkt de Belastingdienst in negatieve zin af van uw aangifte, dan wordt 7,5% belastingrente in rekening gebracht.

U kunt belastingrente voorkomen door tijdig uw aangifte erfbelasting in te dienen én ervoor te zorgen dat de Belastingdienst niet van uw aangifte hoeft af te wijken. Lukt dit niet, vraag dan een voorlopige aanslag erfbelasting aan. U betaalt dan alleen belastingrente als uw voorlopige aanslag achteraf te laag blijkt te zijn.

Invorderingsrente belastingschulden Corona

De invorderingsrente op openstaande belastingschulden uit de corona-periode bedraagt met ingang van 1 januari 2024 maar liefst 4%. Het kan bij voldoende vrije middelen dus interessant zijn om deze schulden versneld af te lossen.

Controleer dus of in uw situatie een aanslag aangepast moet worden. Mocht u via ons een voorlopige aanslag 2023 willen aanvragen of verhogen, laat het ons weten.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda