Menu
Actueel

Hoge Raad: geen compensatie voor spaarders die te laat bezwaar maakten

Gepubliceerd op

Eerder hebben wij u geïnformeerd dat het kabinet compensatie zal bieden aan spaarders die in het verleden bezwaar gemaakt hebben tegen een aanslag inkomstenbelasting met een box-3 element. Wij hebben daarbij ook aangegeven dat het besluit over compenseren van belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt pas op een later moment zal worden genomen.

Hoge Raad: geen compensatie voor spaarders die te laat bezwaar maakten

Belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2020 worden automatisch gecompenseerd volgens de zogenoemde ‘spaarvariant’. Hierbij zal worden aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen. Ten aanzien van het rendement op spaargeld zal worden uitgegaan van de actuele spaarrente, deze bedroeg circa 0% de afgelopen jaren. Voor het beleggingsvermogen zal worden uitgegaan van het gemiddelde beleggingsrendement over meerdere jaren. De herziene belastingaanslagen worden medio juli en augustus 2022 opgelegd. Desgewenst kunnen wij de herziene belastingaanslag voor u controleren.

Aanslagen die nog niet zijn opgelegd of waartegen nog bezwaar openstond

Het automatische rechtsherstel volgens de spaarvariant geldt ook voor de jaren waarover nog geen definitieve aanslag is opgelegd (en aanslag waartegen – gelet op de bezwaartermijn van zes weken – op 24 december 2021 nog bezwaar gemaakt kon worden). Deze belastingaanslagen worden vanaf medio augustus 2022 gefaseerd opgelegd.

Recente ontwikkelingen voor belasting- plichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt 

Op 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad besloten dat de Belastingdienst niet verplicht kan worden om compensatie te bieden aan belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben ingediend. De onjuistheid van de belastingaanslagen vloeit voort uit het box 3-arrest van 24 december 2021. Op grond van geldende wet- en regelgeving is er geen verplichting voor de overheid om aanslagen die op die datum al onherroepelijk vaststonden te verminderen. Op basis van dit arrest kan de Belastingdienst alle niet tijdig ingediende (ambtshalve) verzoeken om vermindering van een onherroepelijk vaststaande aanslag afwijzen.

Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om te beslissen of er alsnog compensatie moet worden geboden aan deze groep belastingplichtigen. 

Toekomst

Er liggen plannen om de spaarvariant ook in de jaren 2023 en 2024 toe te passen. Ook is het de intentie om met ingang van 2025 een nieuw systeem in box 3 in te voeren waarbij het werkelijke rendement de heffingsgrondslag zal vormen. 

Vragen

De route en oplossing die het Kabinet kiest roept de vraag op of er voldoende tegemoet wordt gekomen aan het Kerst-arrest van de Hoge Raad, dit zit onder andere in het wederom op forfaitaire wijze belasten van beleggingsvermogen. 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op. Wij kunnen dan bepalen welke gevolgen de ontwikkelingen voor uw specifieke situatie hebben.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Rosalinde) Stasse RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
R.A. (Rosalinde) Stasse RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Rosalinde) Stasse RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
R.A. (Rosalinde) Stasse RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman