Menu
Actueel

In gesprek met....

Gepubliceerd op

Mirella Lenters, manager interne organisatie bij HLB Blömer, vertelt over haar ervaringen met het Great Place to Work traject.

HLB Blömer is Great Place to Work

Wat was de aanleiding om mee te doen met Great Place To Work?

De Great Place to Work-methodiek is in de afgelopen jaren al vaker voorbijgekomen in gesprekken over plezier in het werk en goed werkgeverschap. Plezier in het werk is namelijk al jarenlang onderdeel van onze missie en dit meten wij jaarlijks via een eigen vragenlijst. Nadat wij in 2019 in contact kwamen met een organisatie die ook deelneemt aan het Great Place to Work (GPTW) onderzoek hebben we besloten om zelf ook deel te nemen. 

Het voordeel van de meting via GPTW ten opzichte van ons eigen onderzoek is dat dit uitgebreider is en we gelijk een benchmark hebben met andere organisaties. Onze doelstelling met deelname aan het GTPW onderzoek is zowel extern als intern. Wij willen met het onderzoek een verdiepingsslag maken en meer informatie ophalen over onze cultuur, met vragen als;

  • Waar liggen onze sterke punten? 
  • Wat zouden we nog kunnen doen om onze organisatie te verbeteren?

Extern willen we graag met behulp van de certificering onze organisatie als een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt neerzetten en laten zien waar wij ons in onderscheiden.  

Welke veranderingen zijn er gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten van 2021?

Bijzonder aan de deelname in 2022 is dat we de uitkomsten kunnen vergelijken met vorig jaar. Waarin zijn we gegroeid en hebben de acties die wij hebben uitgezet ook effect gehad? Naar aanleiding van de resultaten van 2021 hebben we op organisatieniveau doelen bepaald, maar ook op teamniveau. 

Een goed voorbeeld vanuit één van de teams is een vraag over coördinatie en verdeling van het werk. Aan dit onderwerp is het afgelopen jaar specifiek aandacht besteedt tijdens het teamoverleg, wat kunnen we hierin beter doen met elkaar en waar ligt de behoefte. 

Mooi om te zien dat binnen het team nu 84% de stelling “Management gaat op een goede manier te werk bij het coördineren van mensen en het verdelen van werk” positief scoort t.o.v. 43% in 2021. 

Feedback
HLB Blömer breed hebben we vorig jaar extra aandacht besteed aan Feedback. Wij hebben naar aanleiding van verschillende sessies met elkaar een praatplaat laten maken die in beeld brengt hoe wij feedback binnen HLB Blömer zien. Deze praatplaat gebruiken we intern om het belang van feedback onder de aandacht te brengen, het bespreekbaar maken als iets niet goed of niet volgens verwachting loopt, maar ook het geven van complimenten en uitspreken van waardering. Feedback gaat over iets dat al gebeurd is, maar ons doel is toekomstgericht. Groeien als persoon en als kantoor, met plezier in ons werk. Daarom blijven we hier óók dit jaar aandacht aan besteden onder de naam; 

Feedback To The Future

Wat levert Great Place To Work jullie als organisatie op?

We zijn trots op onze organisatie en op onze collega’s. We zorgen er samen voor dat we plezier in het werk hebben en onze klanten met enthousiasme en kwaliteit van dienst zijn. Onze cultuur is iets om trots op te zijn en dat willen we met het certificaat Great Place to Work aan iedereen laten weten. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten en leermomenten, maar met het GPTW traject hebben we de middelen om die verbeterpunten te signaleren en hier iets mee te doen. Zo kunnen we van onze organisatie een nóg leukere plek maken om te werken. Wij geloven er namelijk in dat plezier in het werk en vertrouwen een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van HLB Blömer.

Wij geloven erin dat plezier in het werk en vertrouwen een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van HLB Blömer

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met M. (Mirella) Lenters MSc, Manager Interne Organisatie bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
M. (Mirella) Lenters MSc