Delen
Invoering CSRD heeft nu al gevolgen | HLB Blömer
Menu
Actueel

Invoering CSRD heeft nu al gevolgen

Gepubliceerd op

Ondanks dat de eerste bedrijven met ingang van 2024 al de verplichting hebben om te rapporteren over duurzaamheid blijkt uit diverse onderzoeken en enquêtes dat veel ondernemers nog geen weet hebben van CSRD. Deze onbekendheid is opmerkelijk op basis van de impact die de invoering van wetgeving heeft.

Invoering CSRD heeft nu al gevolgen

Met het ingaan van boekjaar 2024 zijn beursgenoteerde ondernemingen (met meer dan 500 medewerkers) verplicht om te gaan rapporteren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. 

Duurzaamheid onderdeel van bestuursverslag

Het doel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is om door middel van Europese wet- en regelgeving transparantie in de verslaggeving te realiseren waardoor investeerders, waaronder beleggers en vermogensverschaffers, meer in de richting van duurzame investeringen zullen bewegen. Het thema duurzaamheid wordt een vast onderdeel van het bestuursverslag dat straks net als de jaarrekening door een externe accountant beoordeeld moet worden.

Groot deel mkb-bedrijven onbekend met nieuwe regels

Ondanks dat de eerste bedrijven met ingang van 2024 al de verplichting hebben om te rapporteren over duurzaamheid blijkt uit diverse onderzoeken en enquêtes dat veel ondernemers nog geen weet hebben van CSRD. Deze onbekendheid is opmerkelijk op basis van de impact die de invoering van deze wetgeving heeft. Hoewel de verslaggevingsvereisten in eerste instantie alleen toezien op grote ondernemingen, zijn deze bedrijven voor hun informatievoorziening om tot een duurzaamheidsverslag te komen ook afhankelijk van (kleinere) leveranciers en afnemers in de zogenoemde waardeketen. Deze waardeketen is relevant voor de duurzaamheidsverslaggeving omdat veel activiteiten die de scope van het verslag raken zich voordoen in de waardeketen in plaats van binnen de onderneming. Denk hierbij aan de impact van klanten en leveranciers op thema’s die onderdeel uitmaken van het duurzaamheidsverslag.

Intensief traject

Omdat veel ondernemingen nog geen of weinig ervaring hebben met het rapporteren op basis van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) is dit veelal een intensief traject. Om te komen tot een juiste scope is een goede voorbereiding essentieel. Pas als de scope duidelijk is kan worden begonnen met eventuele beleidsaanpassingen, de implementatie van processen en het registreren en verzamelen van relevante data waarover wordt gerapporteerd.

Digitaal taggen 

Naast het opstellen van een duurzaamheidsverslag is deze duurzaamheidsverslaggeving ook onderworpen aan 'digitale tagging' (XBRL). Alle organisaties die te maken krijgen met de wettelijke verplichtingen rondom duurzaamheidsverslaggeving zullen hun jaarrekening en jaarverslag in Standard Business Reporting (SBR) moeten deponeren. SBR is op dit moment al de nationale standaard voor de uitwisseling van diverse rapportages, waaronder de deponeringsstukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel. 

CSRD voegt aan deze SBR een digitale taxonomie voor de duurzaamheidsrapportageverplichting aan toe. Dit 'digitaal taggen' houdt in dat ondernemingen hun informatie digitaal moeten taggen volgens een digitaal categorisatiesysteem waardoor de duurzaamheidsinformatie kan worden opgenomen in het Europese Single Access Point (ESAP).

Bent u nog niet begonnen met uw duurzaamheidsdoelen en valt u onder de categorie grote ondernemingen? Of heeft u vragen over de impact van CSRD op uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Bas Sluis MSc RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Bas Sluis MSc RA