Menu
Actueel

Status van de bedrijfsopvolgingsregelingen bij schenken en overlijden

Gepubliceerd op

Bij vererving of schenking van bedrijfsvermogen kan onder strikte voorwaarden beroep worden gedaan op speciale fiscale faciliteiten voor de Inkomstenbelasting en Erfbelasting. Hierdoor kan een onderneming op een fiscaal gunstige manier worden overgedragen.

Status van de bedrijfsopvolgingsregelingen bij schenken en overlijden

Zoals wij in onze eerdere nieuws updates hebben aangegeven staan deze fiscaal gunstige faciliteiten onder druk.

Er is een evaluatierapport van het Centraal Plan Bureau (CPB) in april 2022 verschenen over deze fiscale bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR). 

Het kabinet

Op 9 december 2022 heeft het kabinet inhoudelijk gereageerd op dit rapport. Het kabinet geeft in haar reactie aan hoe zij tegen de BOR en de DSR aankijkt en welke wijzigingen zij voor ogen heeft per 1 januari 2024. Het kabinet geeft in reactie op het rapport aan dat zij ervoor kiest de BOR en de DSR niet af te schaffen, maar aan te passen. Het kabinet staat nog steeds achter de doelstelling van de BOR en de DSR: het voorkomen van liquiditeitsproblemen bij reële bedrijfsopvolgingen.

Wel wil het kabinet de knelpunten in de BOR en de DSR oplossen en met name oneigenlijk gebruik van de BOR en DSR aanpakken. De regelingen zullen daartoe worden aangepast. Het kabinet wil daarbij niet alleen oneigenlijk gebruik tegengaan, maar nadrukkelijk ook oog hebben voor de knelpunten die ondernemers bij toepassing van de BOR ervaren. 

Wat zijn de plannen voor de BOR en de DSR?

Het kabinet heeft reeds aangekondigd bij het Belastingplan 2023 dat aan derden verhuurd vastgoed voor de BOR en DSR standaard als beleggingsvermogen zal worden aangemerkt. Vastgoed dat wordt gebruikt binnen de eigen onderneming blijft tot het ondernemingsvermogen behoren.

Het kabinet zal in het voorjaar van 2023 kijken welke aanpassingen in de BOR en de DSR nog meer wenselijk zijn.  Het kabinet kijkt daarbij naar wetstechnische bepalingen die eenvoudiger kunnen. Ook wordt gekeken naar maatregelen tegen misbruik van de regelingen.  De Tweede Kamer wordt uiterlijk in het eind van de eerste helft van 2023 nader geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Daarna is het kabinet van plan om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen in het Belastingplan 2024, wat lijkt de duiden op nieuwe wetgeving per 1 januari 2024!

Advies

Met het oog op de aangekondigde wijzigingen, kan het raadzaam zijn om dit jaar nog gebruik te maken van de huidige bedrijfsopvolgingsregelingen. Wij denken graag met u mee welke stappen u dit jaar nog kunt nemen om optimaal gebruik te maken van de BOR en DSR.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A. (Annelies) Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. A. (Annelies) Posthumus