Delen
Werknemers informeren over vervallen wettelijke vakantiedagen | HLB Blömer
Menu
Actueel

Werknemers informeren over vervallen wettelijke vakantiedagen

Gepubliceerd op

Volgens de wet (art 7:634 BW) heeft een werknemer minimaal recht op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt aan vakantie-uren. Deze wettelijke vakantie moet de werknemer ieder jaar opnemen. Naast wettelijke vakantiedagen hebben de meeste werknemers ook recht op bovenwettelijke vakantiedagen.

Werknemers informeren over vervallen wettelijke vakantiedagen

Dit zijn (extra) vakantiedagen die bovenop het wettelijk minimum komen. De toezegging van de bovenwettelijke vakantiedagen zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of in de cao.

Vervaldatum 1 juli

Wettelijke vakantiedagen (viermaal de arbeidsduur per week) die in een bepaald kalenderjaar zijn opgebouwd, vervallen in principe op 1 juli in het kalenderjaar erna (art. 7:640a BW), tenzij de werknemer niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Dit kan het geval zijn wanneer de werknemer volledig arbeidsongeschikt is geweest). Wettelijke vakantiedagen vervallen alleen als de werkgever heeft voldaan aan zijn zorg- en informatieplicht. Dit betekent dat werkgevers hun individuele werknemers concreet, actief en periodiek (minimaal eens per jaar) schriftelijk moeten informeren over de openstaande vakantiedagen over het vervallen ervan per 1 juli aanstaande met het dringende advies deze (tijdig) op te nemen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt deze strenge eis niet.

Informeer uw werknemers regelmatig over het saldo van hun wettelijke en bovenwettelijk vakantiedagen. Geef hen de mogelijkheid de dagen op te nemen en leg dit schriftelijk, dat mag ook per e-mail, vast.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Glenn Hendriks RPP, Hoofd Salarisadministratie bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Glenn Hendriks RPP