Menu
Financiële Planning
Persoonlijk Plan

HLB Blömer Persoonlijk Financieel Plan

Financieel Plan

Het HLB Blömer Financieel Plan geeft naast inzicht en overzicht uiteraard ook oplossingen tot optimalisering van uw financiële situatie. Het plan geeft duidelijkheid over hoeveel geld u opzij kunt zetten voor later. Het persoonlijke plan is een proces dat met iedere levensfase meebeweegt; 

 • Zijn er veranderingen te verwachten?
 • Persoonlijke of zakelijke omstandigheden die tot wijzigingen dwingen?
 • Of externe factoren zoals veranderende wetgeving? 

Met het HLB Blömer Persoonlijk Financieel Plan krijgt u duidelijkheid in wat u daadwerkelijk kunt met uw vermogen op lange termijn. Het plan geeft een helder beeld van de verwachte ontwikkeling op basis van cashflow management tussen uw inkomsten, de uitgaven en het vermogen in privé en/of bij de BV.

Het stappenplan:

HLB Blömer accountants en adviseurs beschikt over een brede expertise op het gebied van financiële planning. Een financiële planning geeft inzicht en helpt u als ondernemer zaken op orde te krijgen, nu en in de toekomst. We adviseren u over alle aspecten omtrent een financiële planning, afgestemd op de doelstellingen en levensfasen van uw bedrijf en van u als ondernemer. 

Passend advies:

Voor elke levensfase van de ondernemer biedt HLB Blömer een passend advies. Wij zetten hierbij de mogelijkheden voor u overzichtelijk op een rij;

 1. HLB Blömer Persoonlijk Financieel Plan LIGHT
  Een globale privé inkomens- en vermogensplanning voor de komende periode, waarbij we inzichtelijk maken wat de financiële ontwikkeling is. Hierbij kijken we ook naar de persoonlijke situatie en het bestedingspatroon bij het eerder stoppen met werken en/of met pensioen gaan. 

 2. HLB Blömer Persoonlijk Financieel Plan - MEDIUM
  We brengen de financiële ontwikkeling in beeld van het netto te besteden inkomen en van het vermogen, zowel privé als de BV, voor de komende periode. Hierbij worden doelstellingen zoals het kopen van een tweede woning, een schenking en/of een aflossing van een lening doorberekend. 

 3. HLB Blömer Persoonlijk Financieel Plan - PRO
  Een uitgebreide inventarisatie van het netto te besteden inkomen en van het vermogen, zowel privé als de BV, voor de komende periode. Belangrijke life events waarbij testamenten en huwelijkse voorwaarden worden gecheckt en doorberekend zijn in deze versie van het persoonlijke plan opgenomen. 


Het HLB Blömer Persoonlijk Financieel Plan is een objectief en onafhankelijk advies. Een mooie basis waarmee we proactief én toekomstgericht te werk gaan. 

Onderhoud 

Het persoonlijk financieel plan wordt door de adviseurs van HLB Blömer om de 3 jaar geëvalueerd of eerder indien van toepassing bij grote veranderingen in uw financiële situatie. Het plan is een blijvend praatstuk en zullen wij met regelmaat actualiseren en bijwerken.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A. (Annelies) Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. A. (Annelies) Posthumus