Delen
Belastingrente in 2024 | HLB Blömer
Menu
Actueel

Belastingrente in 2024

Gepubliceerd op

Met ingang van 1 januari 2024 gaat een nieuw systeem gelden voor de belastingrente. Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

Belastingrente in 2024

Met ingang van 1 januari 2024 gaat een nieuw systeem gelden voor de belastingrente. De rentepercentages worden voortaan eenmaal per jaar vastgesteld, gebaseerd op de laatst gepubliceerde ECB-rente voor 31 oktober van dat jaar. De rentes treden in werking per 1 januari van het daaropvolgende jaar (dus nu per 1 januari 2024) in werking.
Voorkom de hoge belastingrente vanaf 2024 => verzoek tijdig om een voorlopige aanslag!

Belastingrente waarschijnlijk 7,5%

Per 1 juli 2024 zal het percentage van de belastingrente, dat van toepassing is op onder andere de volgende belastingen, verhoogd worden van 6% naar verwachting 7,5%. 

Dit percentage geldt voor de volgende belastingen:

  • Inkomstenbelasting;
  • Loonbelasting;
  • Omzetbelasting;
  • Dividendbelasting;
  • Erfbelasting;
  • Overdrachtsbelasting

Belastingrente Vennootschapsbelasting waarschijnlijk 10%

Met betrekking tot de aanslag Vennootschapsbelasting 2023 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2024 (indien het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar) een rente die nog hoger is, waarschijnlijk zelfs 10%! 

Tijdig (nieuwe) voorlopige aanslag aanvragen

Voorkom de hoge belastingrente en vraag tijdig een voorlopige aanslag aan. Controleer of uw voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een (nieuwe) voorlopige aanslag aan. Voor de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting gaat de belastingrente meestal lopen

Vanaf 6 maanden (meestal 1 juli) na afloop van het belastingjaar en eindigt op de dag dat het bedrag invorderbaar is. Dat is meestal zes weken na de dagtekening op de aanslag. Dit kan anders zijn bij gebroken boekjaren. Voor de Erfbelasting wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte binnen 8 maanden na de overlijdensdatum bij de Belastingdienst is ingediend en geen correcties volgen. Evenmin wordt belastingrente berekend als binnen die 8 maanden een voorlopige aanslag Erfbelasting wordt aangevraagd.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda