Delen
Betaal resterende schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) | HLB Blömer
Menu
Actueel

Betaal resterende schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton)

Gepubliceerd op

Heeft u in 2022 gebruik gemaakt van de gespreide betaling van de jubelton? Betaal uiterlijk 31 december 2023 het resterende bedrag en doe tijdig aangifte schenkbelasting!

Betaal resterende schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton)

In 2022 kon u nog gebruikmaken van de hoge eigenwoningschenkvrijstelling van € 106.671. Het was mogelijk om deze schenking gespreid te betalen. Heeft u in 2022 niet het volledige belastingvrije bedrag van € 106.671 geschonken, dan kunt u aan dezelfde begiftigde in 2023 een aanvullende schenking doen ten behoeve van de eigen woning. Het in 2022 niet benutte deel van de eigenwoningvrijstelling van € 106.671 kan dan nog in 2023 worden uitbetaald. Hiervoor is vereist dat de begiftigde hierop ook in de aangifte schenkbelasting 2023 een beroep doet. Deze aangifte dient vóór 1 maart 2024 ingediend te worden bij de Belastingdienst.

Voorwaarden

Wij maken u erop attent dat de benutte eigenwoningvrijstelling ook aan de overige voorwaarden moet voldoen. Zo moet de begiftigde of diens partner ten tijde van de schenking en bij een gespreide schenking - dus ook in 2023 - tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Bovendien moet de schenking uiterlijk 31 december 2024 door de begiftigde zijn besteed ten behoeve van een eigen woning.

Eigenwoningvrijstelling komt te vervallen

In eerdere berichtgeving Afschaffing jubelton nadert hebben wij aangegeven dat de eigenwoningvrijstelling met ingang van 1 januari 2023 fors is verlaagd naar € 28.947. Met ingang van 1 januari 2024 komt de eigenwoningvrijstelling geheel te vervallen. 

Heeft u in het verleden nog geen gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling, dan kunt u in 2023 nog gebruik maken van de eigenwoningvrijstelling van maximaal € 28.947. U kunt deze eenmalige eigenwoningvrijstelling van maximaal € 28.947 niet alleen benutten voor uw eigen kinderen maar ook voor uw kleinkinderen, andere familieleden en/of derden. 

Hiervoor gelden de reguliere voorwaarden voor de eigenwoningschenking, zoals de leeftijdseis van de begiftigde van 18 – 40 jaar en de bestedingseis voor de eigenwoning. De eigenwoningschenking 2023 van € 28.947 dient uiterlijk op 31 december 2025 besteed te zijn aan een eigenwoning. De eigenwoningvrijstelling van 2023 kan niet meer gespreid worden betaald.

Heeft u vragen over het benutten van de eigenwoningvrijstelling, neemt u dan gerust contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Annelies Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Annelies Posthumus