Delen
BTW-regels wijzigen voor kleine ondernemers met ingang van 2025 | HLB Blömer
Menu
Actueel

BTW-regels wijzigen voor kleine ondernemers met ingang van 2025

Gepubliceerd op

Er ligt op dit moment een wetsvoorstel voor wijziging van de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting (KOR) bij de Tweede Kamer. Belangrijk voor ondernemers die hiervan gebruik maken of in de toekomst willen maken, moeten rekening houden met administratieve verplichtingen. Lees hieronder verder

BTW-regels wijzigen voor kleine ondernemers met ingang van 2025

De huidige Kleineondernemersregeling (KOR)

De huidige KOR werkt globaal als volgt: wanneer u als ondernemer in Nederland in een jaar minder dan € 20.000 aan belaste Nederlandse omzet voor de omzetbelasting heeft, kunt u ervoor kiezen om de KOR toe te gaan passen. U hoeft dan geen omzetbelasting meer in rekening te brengen aan uw afnemers. Verder heeft u dan ook geen recht meer op aftrek van aan u berekende omzetbelasting op de kosten. U hoeft dan ook geen aangiften omzetbelasting meer in te dienen. U maakt dan feitelijk gebruik van een vrijstelling in de omzetbelasting.

KOR vanaf 2025

Een in Nederland gevestigde ondernemer met activiteiten in een andere lidstaat kan op dit moment aldaar de kleineondernemersregeling (KOR) niet toepassen. Toepassing van de regeling is namelijk beperkt tot prestaties die in Nederland belast zijn. Vanaf 1 januari 2025 worden de btw-richtlijn en de btw-verordening aangepast en wordt het mogelijk om gebruik te maken van een KOR in een andere EU-lidstaat dan waar de ondernemer is gevestigd. Dit kan alleen voor zover de betreffende andere EU-lidstaat ook de nieuwe KOR regeling ingevoerd heeft.

Ondernemers uit andere EU-lidstaten kunnen vanaf 2025 ook gebruik maken van de Nederlandse KOR voor hun omzet waarover zij Nederlandse omzetbelasting verschuldigd zouden zijn.

Het toepassen van de KOR  brengt echter wel verplichtingen met zich mee:

Termijn verplichte deelname KOR korter

De termijn dat u minimaal moet deelnemen aan de KOR regeling wordt korter. Die termijn is nu drie jaar (tenzij u de drempel van € 20.000 aan belaste omzet eerder overschrijdt). Vanaf 2025 wordt deze termijn verkort naar één jaar. Indien u stopt met de KOR, mag u niet meer deelnemen vanaf het kwartaal dat u stopt tot en met het kalenderjaar daarna.

Regeling blijft vrijwillig

Het blijft een vrijwillige regeling. U hoeft er niet aan mee te doen als u dat niet wilt.

Omzetdrempel Nederland blijft € 20.000

In Nederland kunt u alleen deelnemen aan de KOR als u kort gezegd in een jaar minder dan € 20.000 aan omzet behaalt, waarover u Nederlandse omzetbelasting verschuldigd zou zijn. Dit bedrag blijft in Nederland hetzelfde.

U mag echter bij de nieuwe regeling niet gaan deelnemen aan de KOR als u in het voorgaand jaar de omzetdrempel van € 20.000 heeft overschreden. Dat is nu nog niet zo.

In andere lidstaten kunnen andere omzetdrempels van toepassing zijn

Voor andere EU-lidstaten kunnen andere omzetdrempels (tot maximaal € 85.000) van toepassing zijn. Indien u wilt deelnemen aan de KOR in een andere EU-lidstaat is de omzetdrempel van die lidstaat van toepassing. Daarnaast moet uw gehele jaaromzet binnen de gehele EU onder de € 100.000 blijven, anders mag u niet deelnemen aan de KOR in een EU-lidstaat waar u niet bent gevestigd. U als in Nederland gevestigde ondernemer kan dan wel de KOR in Nederland blijven toepassen.

Aftrek van voorbelasting bij gebruik KOR

Indien u in Nederland geen gebruik maakt van de KOR, maar wel van de KOR in andere EU-lidstaten, dan kunt u de omzetbelasting op kosten die verband houden met de in Nederland belaste omzet in Nederland in aftrek brengen. U kunt echter de omzetbelasting op kosten die verband houden met de omzet die u behaalt in de EU-lidstaat waar u de KOR toepast niet in aftrek brengen.

Indien u in Nederland gebruik maakt van de KOR en niet in andere EU-lidstaten, mag u geen aan u berekende omzetbelasting op de kosten verrekenen. Let op: dit geldt zowel voor de aan u berekende omzetbelasting op kosten die zien op de in Nederland behaalde omzet als op de kosten die verband houden met de in de andere EU-lidstaten belaste omzet.

Geen aangifte omzetbelasting doen

Ook bij de nieuwe KOR regeling hoeft u geen aangifte omzetbelasting te doen.

Aan- en afmeldtermijnen blijven hetzelfde

De wijze van aan- en afmelden en de daarbij behorende termijnen voor de KOR blijven hetzelfde. De minimale aan- en afmeldtermijn bedraagt vier weken. Wanneer de omzetdrempel wordt overschreden, is de KOR direct al niet meer van toepassing.

Geen aanmelding noodzakelijk voor zeer kleine ondernemers

Bent u een ondernemer met een jaaromzet van minder dan € 2.200 (exclusief omzetbelasting) dan kunt u, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, de KOR toepassen zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden bij de Belastingdienst.

Aanmelden voor KOR in andere EU-lidstaat

Indien u gebruik wilt maken van een KOR regeling in een andere EU-lidstaat dient u zich daarvoor te melden bij de Nederlandse Belastingdienst. U krijgt dan een nummer met “EX” daarachter. Daarna kunt u gebruik maken van de KOR van de andere aangevraagde EU-lidstaat. U dient dan elk kwartaal informatie over uw omzet in de EU te verstrekken aan de Nederlandse Belastingdienst.

Aanmelden voor KOR in Nederland voor buitenlandse ondernemers

Voor ondernemers uit andere EU-lidstaten die in Nederland de KOR willen toepassen geldt hetzelfde. Zij moeten zich melden bij hun nationale Belastingdienst voor een “EX” nummer.

Overgangsregeling

De bedoeling is dat de nieuwe regeling ingaat met ingang van 1 januari 2025.

Er is een overgangsregeling van toepassing. Indien u dan nog geen gebruik maakt van de KOR en u wilt met ingang van 1 januari 2025 wel gebruik maken van de nieuwe KOR dan kunt u vanaf 1 oktober 2024 tot en met 3 december 2024 zich aanmelden bij de Belastingdienst.

Indien u dan al wel gebruik maakt van de KOR, gaat u automatisch over naar de nieuwe KOR. Vanaf 1 januari 2025 gelden dan bijvoorbeeld meteen de nieuwe minimale deelname termijnen.

Tot slot

Voor nadere informatie over de nieuwe KOR en wat deze wijzigingen voor u betekenen en andere vraagstukken over omzetbelasting zijn wij u graag van dienst.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Rutger Jagersma, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Rutger Jagersma