Delen
Duurzaamheidsverantwoording verplicht voor grote ondernemingen | HLB Blömer
Menu
Actueel

Duurzaamheidsverantwoording verplicht voor grote ondernemingen

Gepubliceerd op

Afgelopen zomer heeft de Europese Commissie de definitieve regelgeving rondom de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vastgesteld. De ESRS zijn de normen die van toepassing zijn op duurzaamheidsrapportages (de Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) die voor bedrijven gaan gelden. Wat betekent dit voor uw onderneming?

Duurzaamheidsverantwoording verplicht voor grote ondernemingen

De CSRD verplicht grote ondernemingen om vanaf boekjaar 2025 te rapporteren over duurzaamheid. Beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 medewerkers zijn met ingang van boekjaar 2024 al verplicht om over duurzaamheid te rapporteren. 

Standaarden

De ESRS bestaan uit 12 standaarden waarvan de eerste twee standaarden – ESRS 1 (algemene vereisten) en ESRS 2 (algemene toelichtingen) – van toepassing zijn op alle ondernemingen waarop de CSRD van toepassing is. De overige 10 standaarden zijn allemaal thema specifieke standaarden die rapportagerichtlijnen bevatten voor een specifiek duurzaamheidsthema. 

De 10 standaarden zijn onderverdeeld in een drietal (ESG-)categorieën: (I) Environmental, (II) Social en (III) Governance. Het toepassingsgebied van de 10 thema specifieke standaarden is afhankelijk van de sector waarin de onderneming actief is en de aanverwante duurzaamheidsthema’s waarop gerapporteerd dient te worden. 

Duurzaamheidsverslaggeving

Sinds de publicatie van de definitieve standaarden zijn veel ondernemingen gestart met de voorbereidingen om te kunnen komen tot een duurzaamheidsverslag. Omdat veel ondernemingen nog geen of weinig ervaring hebben met het rapporteren op basis van de ESRS is dit veelal een intensief traject. 

Om te komen tot een juiste scope is een goede voorbereiding essentieel. Pas als de scope duidelijk is kan worden begonnen met eventuele beleidsaanpassingen, de implementatie van processen en het registreren en verzamelen van relevante data waarover wordt gerapporteerd. Bij het bepalen van de juiste scope dient een onderneming onder meer inzicht te verkrijgen in:

  1. De belangrijkste thema’s op het gebied van duurzaamheid vanuit het perspectief van de organisatie.
  2. De belangrijkste thema’s op het gebied van duurzaamheid vanuit het perspectief van de stakeholders van de organisatie.

Risicoanalyse

Nadat inzicht is verkregen in de belangrijkste (materiële) thema’s dient een risicoanalyse te worden uitgevoerd om zo naast het inside-out perspectief, ook het outside-in perspectief te betrekken bij het bepalen van de materiële thema’s. Vervolgens kunnen op basis van de ESRS relevante datapunten/KPI’s worden gedefinieerd om tot een scope van het duurzaamheidsverslag te komen.

Start nu!

2025 is dichterbij dan iedereen denkt. Om over 2025 voor het eerst verantwoording af te kunnen leggen zou al een ontwerptraject gestart moeten zijn of zou dit op korte termijn opgestart moeten worden. 

Onze ervaring leert dat zo’n ontwerptraject intensief is en complex. In Green by Blue, hebben wij een deskundige samenwerkingspartner gevonden. Bent u nog niet begonnen en valt u onder de categorie grote ondernemingen, dan helpen wij u graag in samenwerking met Green by Blue verder.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Bas Sluis MSc RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Bas Sluis MSc RA