Menu
Estate Planning
Schenken

Fiscaal gunstig schenken van uw vermogen

Schenken

Uw erfgenamen moeten over de erfenis erfbelasting betalen. Door uw vermogen in meerdere termijnen door schenkingen over te dragen kunt u een besparing realiseren. Bovendien is schenken met de warme hand leuker dan het nalaten met de koude hand! Door uw vermogen in meerdere porties over te dragen aan uw kinderen kunt u een progressie voordeel realiseren door uw schenkingen binnen de eerste 10% schijf te houden (tot ongeveer € 128.000). 

Bovendien kunt u optimaal gebruik maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen en de éénmalig verhoogde vrijstellingen voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar.  

Schenken kan op uiteenlopende manieren;

  1. De meest voor de hand liggende manier is door jaarlijks geld over te maken. 
  2. U kunt ook ander vermogen schenken zoals een effectenportefeuille of bijvoorbeeld onroerend goed. 
  3. Bovendien kunt u schenken zonder dat uzelf meteen de zeggenschap over het geschonken vermogen verliest. 

Wij kunnen zo 10 verschillende manieren benoemen. 

HLB Blömer Schenkingsplan

In een schenkingsplan kunnen de adviseurs van HLB Blömer de verschillende manieren van gunstig schenken voor uw situatie uitwerken. Het is meer dan alleen het voordeel voor de Erfbelasting berekenen. Een schenkingsplan is pas 'af' als ook in kaart is gebracht wat de gevolgen van het schenken zijn voor uw eigen inkomens- en vermogenssituatie.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A. (Annelies) Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. A. (Annelies) Posthumus