Menu
HLB Blömer

Update Corona

Update Corona

De maatregelen rondom de coronacrisis blijven zich constant ontwikkelen. Op deze pagina vindt u updates over de regelingen en de gevolgen voor u als ondernemer. Ook nu staan wij gewoon voor u klaar om u te helpen en adviseren waar nodig.

Wij houden u up to date

Als gevolg van de nieuwe overheidsmaatregelen, worden vele ondernemingen geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Om u hierbij te ondersteunen hebben wij in het kort de compensatiemaatregelen van de overheid hieronder vermeld. 

Let op: Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25 januari om 12.00 uur. Uiteraard spelen de feiten en de specifieke situatie een grote rol als het gaat om het formuleren van een juist antwoord op de vraag. Wilt u zeker weten welke regels er gelden of wat u moet doen in een specifieke situatie binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina. Wij helpen u graag verder!

NOW

Voor Q1 2021 kan NOW 3.2 worden aangevraagd vanaf 15 februari 2021.

Voor NOW 3.2 bedroeg het oorspronkelijke vergoedingspercentage 80%. Dit percentage wordt nu verhoogd naar 85%. Het minimale percentage van de omzetdaling blijft 20%. De omzetdaling wordt bepaald aan hand van een vergelijking met 25% van de jaaromzet 2019.

NOW 3.3 heeft betrekking op het 2e kwartaal 2021.

Voor deze periode zou een minimale omzetdaling van 30% gaan gelden. Deze verhoging blijft achterwege, zodat vanaf een omzetdaling van 20% NOW 3.3 kan worden aangevraagd.

Verder zou de vergoeding voor NOW 3.3 dalen naar 60%. Dit percentage wordt nu verhoogd naar 85%.  Bovendien blijft de vergoeding berekend worden over maximaal 2 maal het dagloon in plaats van de voorgestelde daling naar 1 maal het dagloon.

De loonsomvrijstelling, het bedrag waarmee de loonsom mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW, wordt voor NOW 3.3 10% in plaats van de eerder aangekondigde 20%.

TVL

Over Q4 2020 kunt u nog TVL aanvragen tot en met 29 januari om 17.00 uur.

De aanvraag voor TVL Q1 2021 kan naar verwachting begin februari worden ingediend. Voor deze aanvraag dient er een omzetdaling te zijn van ten minste 30% in vergelijking met Q1 2019.

De uitbreidingen die zijn aangekondigd voor TVL Q1 2021 zijn:

  • Het subsidiepercentage wordt verhoogd van 50% - 70% naar 85%;
  • De maximale TVL-vergoeding wordt € 330.000 per kwartaal voor MKB-bedrijven (tot 250 werknemers), terwijl dit maximum in Q4 2020 € 90.000 bedroeg;
  • Voor non-food detailhandel wordt de voorraadsubsidie (VGD) verhoogd van 5,6% in Q4 2020 naar 21% in Q1 2021;
  • Nader onderzoek wordt gedaan of het mogelijk is om de eis van minimaal € 3.000 aan vaste lasten te verlagen;
  • TVL wordt ook mogelijk voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. De maximale vergoeding wordt € 400.000 per kwartaal.

Steunmaatregelen voor starters

Het kabinet ziet in dat ondernemingen die gestart zijn tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 weinig gebruik kunnen maken van steunmaatregelen. Voor deze groep ondernemingen komt er een regeling voor Q1 2021 en Q2 2021 die gebaseerd is op de TVL. Details van deze regeling zijn nog niet bekend. De referentieperiode qua omzet zal bestaan uit Q3 2020. De verwachting is dat in april/mei 2021 het aanvraagloket opengaat.

Verder komt er voor deze groep een Corona-overbruggingskrediet met soepele leningsvoorwaarden (1,75% rente voor 4 tot maximaal 6 jaar) voor een lening van maximaal € 35.000.

TOZO

Zelfstandigen kunnen recht hebben op een TOZO-uitkering. Voor deze uitkering zou vanaf Q2 2021 een vermogenstoets gaan gelden. Deze vermogenstoets zal vervallen; wel blijft de aanspraak mede afhankelijk van het inkomen van de partner.

Uitstel van betaling voor belastingen

De regeling voor uitstel van betaling van belastingen wordt verlengd van 1 april 2021 tot 1 juli 2021.

Ondernemingen die 3 maanden uitstel hebben gehad, kunnen nu een verlenging aanvragen tot 1 juli 2021. Voor ondernemingen die al eerder verlenging hebben gekregen wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 juli 2021.

Ook ondernemingen die nog niet eerder uitstel hebben gehad, kunnen van de regeling gebruik maken.

Voor ondernemingen die verlenging van uitstel van betaling hebben aangevraagd of gaan aanvragen (dus uitstel voor langer dan 3 maanden) wordt de voorwaarde gesteld dat tot en met het moment van vaststellen van de jaarrekening 2020 geen dividend wordt uitgekeerd, geen aandelen worden ingekocht en geen bonussen worden uitgekeerd aan bestuur/directie.

De uitgestelde belastingschulden zouden vanaf 1 juli 2021 in 36 maanden betaald moeten gaan worden. De startdatum wordt nu verschoven naar 1 oktober 2021.

Verruiming werkkostenregeling

Voor 2021 zal dezelfde verruiming in de werkkostenregeling gaan gelden als in het jaar 2020. Dit betekent dat tot een loonsom van € 400.000 de vrije ruimte 3% bedraagt in plaats van 1,7%. Voor de loonsom boven € 400.000 bedraagt de vrije ruimte in 2021 1,18%.

Reiskostenvergoeding

Tot en met 31 januari 2021 had de wetgever al een verspoeling aangekondigd waardoor onder voorwaarden een vaste reiskostenvergoeding fiscaal onbelast kan blijven. Deze versoepeling wordt verlengd tot en met 31 maart 2021.

Versoepeling urencriterium

De versoepeling in het urencriterium die gold in 2020 wordt doorgetrokken naar 2021. Dit betekent dat ondernemers geacht worden in het 1e half jaar van 2021 ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed.

Gebruikelijk loon directeur-aandeelhouder

De mogelijkheid tot het verlagen van het gebruikelijk loon die in 2020 gold, wordt doorgetrokken naar 2021. De mogelijkheid wordt aangepast op twee onderdelen.

Ten eerste zal in 2021 de omzet over het gehele jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over 2019. Bovendien geldt de mogelijkheid alleen als er een omzetdaling is van ten minste 30% ten opzichte van 2019.

HLB Blömer helpt u graag verder

Wilt u weten welke regelingen op uw onderneming van toepassing zijn? Of heeft u hulp nodig bij het toepassen van de nieuwe maatregelen? HLB Blömer helpt u graag verder. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens of met de voor u bekende contactpersoon van HLB-Blömer, onze adviseurs staan voor u klaar!

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. J.P. (Taco) Holwerda RB, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. J.P. (Taco) Holwerda RB