Menu
HLB Blömer

Update Corona

Update Corona

De maatregelen rondom de coronacrisis blijven zich constant ontwikkelen. Op deze pagina vindt u updates over de regelingen en de gevolgen voor u als ondernemer. Ook nu staan wij gewoon voor u klaar om u te helpen en adviseren waar nodig.

Wij houden u up to date

De financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis, worden definitief per 1 oktober 2021 aanstaande beëindigd. Wel zullen er enkele uitzonderingen blijven. Als geheugensteuntje hebben wij in het kort de compensatiemaatregelen van de overheid hieronder vermeld. 

Let op: Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober om 12.00 uur. Uiteraard spelen de feiten en de specifieke situatie een grote rol als het gaat om het formuleren van een juist antwoord op uw vraag. Wilt u zeker weten welke regels er gelden of wat u moet doen in een specifieke situatie binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina. Wij helpen u graag verder!

NOW

Tot eind september kon NOW worden aangevraagd over de periode juli 2021 tot en met september 2021. 

Voor deze periode wordt gekeken naar de loonsom over februari 2021 (de referentiemaand) en de referentie-omzet bedraagt 25% van de jaaromzet over het kalenderjaar 2019.

De NOW bedraagt in deze periode 85% van de loonkosten waarbij gerekend wordt met een maximaal omzetverlies van 80%.

Eerdere berichtgeving over de NOW vindt u hier

TVL

Ondernemers met minstens 30% omzetverlies kunnen voor het derde kwartaal van dit jaar vanaf 31 augustus TVL aanvragen. De aanvraagperiode loopt van 31 augustus 2021 8.00 uur tot 26 oktober 2021 17.00 uur.

Eerdere berichtgeving over de TVL vindt u hier

TOZO

Zelfstandigen konden recht hebben op een TOZO-uitkering. Voor deze uitkering zou vanaf Q2 2021 een vermogenstoets gaan gelden. Deze vermogenstoets zal vervallen; wel blijft de aanspraak mede afhankelijk van het inkomen van de partner.

Uitstel van betaling voor belastingen

De regeling voor uitstel van betaling van belastingen was van toepassing tot 1 oktober 2021.

Onder voorwaarden konden ondernemingen uitstel van betaling voor belastingen krijgen. Voor de opgebouwde belastingschuld geldt een betalingsregeling van 60 maanden, die loopt van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2027. De eerste aflossing dient plaats te vinden uiterlijk 31 oktober 2022. Over het bedrag van de belastingschuld is invorderingsrente verschuldigd.

De invorderingsrente bedraagt:
0,01%                   heden tot 1 januari 2022
1%                        1 januari 2022 tot 1 juli 2022
2%                        1 juli 2022 tot 1 januari 2023
3%                        1 januari 2023 tot 1 januari 2024
4%                         vanaf 1 januari 2024

Heeft u bijzonder uitstel van betaling en de verlenging ervan vóór 1 juli 2021 aangevraagd? Dan wordt dit uitstel automatisch verlengd tot 1 oktober 2021.

De laatste berichtgeving over de uitstel vindt u hier. 

Verruiming werkkostenregeling

Vanwege de coronacrisis bestonden in 2020 al ruimere mogelijkheden om werknemers onbelast een vergoeding of verstrekking te geven. Voor het jaar 2021 gelden dezelfde verruimingen. Vanaf 2022 wordt namelijk weer teruggekeerd naar het oude niveau.

Meer informatie over de werkkostenregeling klik hier.

Reiskostenvergoeding

De goedkeuring onbelaste reiskostenvergoeding wordt voortgezet tot 1 januari 2022

Versoepeling urencriterium

De versoepeling in het urencriterium die gold in 2020 wordt doorgetrokken naar 2021. Dit betekent dat ondernemers geacht worden in het 1e half jaar van 2021 ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed.

Gebruikelijk loon directeur-aandeelhouder

De mogelijkheid tot het verlagen van het gebruikelijk loon die in 2020 gold, wordt doorgetrokken naar 2021. De mogelijkheid wordt aangepast op twee onderdelen.

Ten eerste zal in 2021 de omzet over het gehele jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over 2019. Bovendien geldt de mogelijkheid alleen als er een omzetdaling is van ten minste 30% ten opzichte van 2019.

HLB Blömer helpt u graag verder

Wilt u weten welke regelingen op uw onderneming van toepassing zijn? Of heeft u hulp nodig bij het toepassen van de nieuwe maatregelen? HLB Blömer helpt u graag verder. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens of met de voor u bekende contactpersoon van HLB-Blömer, onze adviseurs staan voor u klaar!

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda